ABC Leasingu

Budżet firmy a leasing

opublikowany 5.11.2018
woman-man-business-two-car

Budżet firmy a leasing

Podczas planowania budżetu firmy, należy wziąć pod uwagę plany związane z rozwojem floty samochodowej. Korzystając z leasingu operacyjnego, zawsze w część budżetu wchodzić będą wynegocjowane stawki leasingowe, a te — pomnożone przez ilość pojazdów wskażą nam budżety miesięczne. Dalsze koszty uzależnione są od tego, czy Klient zdecyduje się na Full Service Leasing, czy na leasing operacyjny, oparty na wyłącznym finansowaniu.
 

Full Service Leasing

W przypadku wyboru Full Service Leasingu do wyliczonej kwoty należy dodać:

  • 5% na tzw. koszty rezerwowe, takie jak nieumyślne zniszczenia, dewastacje, rzeczy nieobjęte umową,
  • koszty paliwa, liczone jako jego średnie zużycie, pomnożone przez liczbę przejechanych miesięcznie kilometrów.
  • koszty pracy zarządzającego flotą Fleet Managera, odpowiadającego za relacje między dostawcą usługi a swoją firmą.

Leasing operacyjny

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku leasingu operacyjnego, opartego na samym finansowaniu. Tu plany budżetowe powinny być powiększone o:

  • serwis,
  • ubezpieczenia,
  • wymianę opon,
  • samochody zastępcze,
  • assistance
  • paliwo.

Koszty te, oprócz paliwa, stanowić będą mniej więcej równowartość miesięcznych opłat leasingowych.

Kolejnym elementem jest tu określenie zakresu pracy ludzi, który rozwiązać można dwojako: odpowiednią liczbą pracowników w wewnętrznym dziale obsługi samochodów lub zatrudnieniem Fleet Menedżera i przerzucenie zadań obsługowo-serwisowych na kierowców. Rozwiązanie takie uniemożliwia właściwą kontrolę kosztów i może okazać się znacznie droższe.

 

Powiązane artykuły i usługi

family-phev

ABC leasingu