ABC Leasingu

ABC leasingu

opublikowany 20.01.2022
family-phev
 • Przegląd
 • Leasing
 • Wynajem długoterminowy
Skontaktuj się z namiobraz przedstawiający contact

ABC leasingu to kompendium wiedzy, dzięki któremu poznasz wszystkie niezbędne definicje związane z leasingiem i wynajmem długoterminowym pojazdów oraz dowiesz się jak działają przepisy prawne i podatkowe z nimi związane.

Leasing

Jaka jest definicja leasingu?

Leasing pojazdu jest formą finansowania skupiającą cechy zarówno najmu/dzierżawy, jak i kredytu.

Umowa leasingu jest zawierana na czas oznaczony i na jej podstawie Finansujący (Leasingodawca) zakupuje od wskazanego Dostawcy określony przedmiot leasingu, a następnie oddaje go do używania Korzystającemu (Leasingobiorcy). W zamian za to, Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu stosowne wynagrodzenie — raty leasingowe.

Strony transakcji leasingowej:

Korzystający (Leasingobiorca) — osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę leasingu z firmą leasingową, na mocy której użytkuje przedmiot leasingu.
Finansujący (Leasingodawca) — firma leasingowa.
Dostawca przedmiotu leasingu — podmiot gospodarczy (osoba prawna lub fizyczna) sprzedający i dostarczający przedmiot leasingu. W przypadku tzw. leasingu zwrotnego rolę Dostawcy pełni Korzystający.

Co to jest umowa leasingu?

Umowa Leasingu to transakcja, w której Finansujący (Leasingodawca) przekazuje Korzystającemu (Leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej umową rzeczy na uzgodniony czas. Korzystający płaci ustalone opłaty, a po spłacie wszystkich rat, przedmiot leasingu może zostać przez niego wykupiony.

Przedmiotem leasingu może być każda rzecz zaliczana do środków trwałych, zarówno nowa, jak i używana, niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej m.in.: samochody, sprzęt budowlany, sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, sprzęt IT, linie produkcyjne.

Jakie są podstawy prawne umowy leasingu?

Leasing jest umową nazwaną w polskim prawodawstwie, uregulowaną przez poniższe ustawy:

 • Kodeks Cywilny (Tytuł VII) (tytuł dodany 26.07.2000; Dz.U. z 2000 Nr 74 pozycja 857)
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 54 poz.654 z późniejszymi zmianami - Rozdział 4a)
 • Ustawa o podatku VAT (Dz.U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 4) (Dz.U. z 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Wynajem długoterminowy

Decydując się na długoterminowy wynajem pojazdów, masz możliwość wyboru między pełnym wynajmem (Full Service Leasing), leasingiem z serwisem oraz zarządzaniem flotą. Poniżej przedstawiamy na czym polegają te rozwiązania.

Jak działa Pełny wynajem długoterminowy - skrót: FSL (ang. Full Service Leasing)?

Podstawowe warunki:

 • finansowanie floty Klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy,
 • ryzyko wartości rezydualnej(końcowej) jest po stronie Finansującego,
 • czas trwania umowy: w przypadku umowy leasingu operacyjnego minimum 24 miesiące, w przypadku umowy najmu minimum 6 miesięcy
 • umowa musi obejmować przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Jak działa Leasing z elementami serwisu - LS (Leasing & Service)?

Podstawowe warunki:

 • finansowanie floty Klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego,
 • ryzyko wartości rezydualnej(końcowej) po stronie Korzystającego,
 • czas trwania umowy: w przypadku umowy leasingu operacyjnego minimum 24 miesiące, w przypadku umowy leasingu umowy najmu minimum 6 miesięcy,
 • umowa musi obejmować przynajmniej dwie usługi pozafinansowe, bez wymogu serwisu mechanicznego.

Jak działa Zarządzanie flotą pojazdów - FM (Fleet Management)?

Podstawowe warunki:

 • brak finansowania floty Klienta przez firmę zarządzającą flotą. Usługa zarządzania flotą dotyczy pojazdów będących własnością Klienta,
 • umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy,
 • dowolna liczba usług pozafinansowych.

Usługi pozafinansowe w wynajmie długoterminowym aut

Większość Klientów firm oferujących usługi flotowe użytkuje pojazdy, korzystając z kompleksowego pakietu usług. Obejmuje on, obok finansowania, również serwisowanie oraz zarządzanie flotą samochodów w każdym zakresie - operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

Do głównych usług pozafinansowych należą:

 • ubezpieczenie,
 • likwidacja szkód,
 • serwisowanie,
 • wymiana i serwis opon,
 • assistance i samochody zastępcze,
 • obsługa kart paliwowych,
 • door-to-door,
 • raportowanie.

Powiązane artykuły i usługi

woman-unloading-plants

Kredyt a leasing