**W przypadku nie wyrażenia zgody, udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

Nasza siedziba:

ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa
Mokotów Nova, budynek C

Kontakt:

Telefon główny: +48 22 820 55 55

Wsparcie Kierowcy: +48 22 820 55 66

Dział Handlowy: +48 22 820 56 00

e-mail: kontakt@alphabet.pl
zapytania dot. oferty Alphabet Polska prosimy kierować na adres: oferta@alphabet.pl

Fax: +48 22 713 73 70

Alphabet Assistance: +48 509 464 464

Sezonowa wymiana opon: +48 22 820 55 00

Samochody poleasingowe: +48 22 820 55 77

Kontakt dla mediów: +48 605 417 577

Dane firmy:

NIP: 526-25-44-241

REGON: 017310167

Kapitał zakładowy: 75.189.500 PLN

KRS: 0000032610

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego