Kontrakt i logistyka

Ubezpieczenie i assistance

 • Przegląd
 • Ubezpieczenie
 • Assistance
 • Likwidacja szkód
 • Pobierz OWU
Skontaktuj się z namiobraz przedstawiający contact
Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

___

Dobór zakresu, negocjacje stawek i coroczne powtarzanie całego procesu przy stale rosnących stawkach ubezpieczeń wymaga sporo zaangażowania i czasu, a końcowe efekty nie zawsze mogą okazać się satysfakcjonujące. Na szczęście kwestię ubezpieczeń możesz powierzyć nam.

Alphabet zajmie się wszystkimi formalnościami – doradzimy, jaki zakres najlepiej sprawdzi się w Twojej flocie, przeprowadzimy analizę i wybierzemy najlepszy produkt. Dzięki naszej sile zakupowej uzyskasz dużo atrakcyjniejsze stawki ubezpieczenia, a jego koszt zostanie doliczony do comiesięcznych opłat. Zajmiemy się ustaleniem wszystkich szczegółów, oszczędzając nie tylko Twój czas, ale i pieniądze. Na życzenie Klienta możemy także stworzyć odpowiednią politykę flotową, która pomoże motywować użytkowników samochodów do bezpiecznej i bezszkodowej jazdy.

obraz przedstawiający userMobile

Pobierz aplikację Alphabet

Pobierz naszą aplikację i zaloguj się! Zyskasz dostęp do informacji o swoim kontrakcie, szybko zgłosisz szkodę i skontaktujesz się z Assistance jednym kliknięciem.

Wyślij wniosek o duplikat na adres: ubezpieczenia@alphabet.pl podając numer rejestracyjny pojazdu.

Ubezpieczenie Alphabet obowiązuje w ramach krajów Unii Europejskiej. Jeśli użytkownik planuje przejazd przez lub wyjazd do takich krajów jak: Rosja, Białoruś, Ukraina, czy Mołdawia, potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie AC i OC indywidualnie kalkulowane i rozliczane z leasingobiorcą. 

W tym celu należy wysłać dane pojazdu i użytkownika z zapytaniem o wyliczenie kwoty doubezpieczenia. Na koszty doubezpieczenia leasingobiorca musi wyrazić pisemną (mail) dodatkową zgodę (np. fleet manager po stronie leasingobiorcy). 

Uwaga: W związku z nieprzewidywalnością dalszego rozwoju sytuacji i bezpieczeństwa na części terytorium Ukrainy oraz odnotowanymi odmowami Ubezpieczycieli do rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia Auto Casco na terytorium krajów byłego WNP (Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia), Alphabet Polska nie rekomenduje podróży na terytorium Ukrainy.

Konieczność posiadania Zielonej Karty na wyjazdy zagraniczne uzależniona jest od krajów przejazdowych i docelowych podróży. Na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych sprawdzamy czy takie kraje wymagają posiadania Zielonej Karty. Jeśli tak, wysyłamy do działu ubezpieczeń informację o planowanej podróży z prośbą o wyrobienie Zielonej Karty.

Sprawdź jakiego ubezpieczyciela certyfikat znajduje się przy dokumentach pojazdu. Poniżej możesz pobrać OWU AC wybranych ubezpieczycieli.

Assistance

Assistance

___

Dzięki usłudze Assistance już nigdy nie utkniesz ze swoim samochodem w poszukiwaniu rozwiązania problemu. Nasze 24-godzinne Assistance doradzi Ci i pomoże w każdej sytuacji.

Zarządzając każdego dnia tysiącami samochodów, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nieoczekiwane zdarzenia drogowe mogą pokrzyżować szyki kierowcom oraz jak trudno jest samemu zadbać o pełną mobilność swojej floty i pracowników.

Właśnie dlatego jesteśmy dostępni dla naszych Klientów o każdej godzinie, pomagając nie tylko rozwiązać każdy problem, ale także zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zapewniamy pełny pakiet Assistance zawierający opcję naprawy na miejscu, holowania, samochodu zastępczego, a także hotelu dla kierowcy i pasażerów.

obraz przedstawiający hotline

Numer Assistance24h/ Wsparcie Kierowcy

Dla Kierowców aut poza BMW i MINI: +48 509 464 464 Dla Kierowców aut BMW i MINI: +48 880 300 100

Na numer assistance w razie potrzeby dokonasz zgłoszenia następujących zdarzeń:

awaria lub szkoda pojazdu
kradzież auta
błędu pilotażu np. rozładowany akumulator, brak paliwa/ niewłaściwe paliwo, zagubiony kluczyk pojazdu, brak ciśnienia w kole

W trakcie zgłoszenia zweryfikowane zostaną uprawnienia do organizacji poniższych świadczeń: 
- usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie niesprawnego pojazdu,
- parking dla unieruchomionego pojazdu,
- samochód zastępczy,
- hotel/ nocleg,
- powrót/ kontynuacja podróży, *taksówka, *transport użytkownika po naprawiony pojazd, *dostarczenie użytkownikowi pojazdu po naprawie.

Pod numerem assistance uzyskasz również informacje i wskazówki związane z obsługą mechaniczną pojazdu (przeglądy okresowe i naprawy), sezonową wymianą opon, kartami paliwowymi oraz innymi obszarami związanymi z faktem użytkowania pojazdu.

Umowa pomiędzy Alphabet Polska a leasingobiorcą (wynajmującym), może obejmować część wymienionych usług, a ich organizacja uzależniona jest od dokonanego w umowie wyboru.

Jeśli przegląd mechaniczny (okresowy) pojazdu zakończy się tego samego dnia, użytkownikowi nie przysługuje auto zastępcze.

W takiej sytuacji auto może zostać wynajęte tylko za pisemną zgodą leasingobiorcy. Rekomendujemy, aby  przeglądy umawiać na termin oraz upewnić się, że wszystkie czynności przeglądowe będą możliwe do wykonania przez dany serwis.

Auto zastępcze przysługuje na czas zgodny z wybranym w umowie wariantem obsługi assistance.

Holowanie pojazdu uzasadnione jest w sytuacji uszkodzenia pojazdu, które powoduje jego unieruchomienie po awarii lub szkodzie skutkujące brakiem możliwości kontynuacji jazdy w sposób bezpieczny (dla użytkownika i pojazdu) i zgodny z prawem.

Zakres terytorialny usług assistance obejmuje Polskę oraz Europę z wyłączeniem Albanii, Białorusi, Republiki Kosowa, Mołdawii oraz krajów, w których trwa stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, wojna uniemożliwiające organizację przysługujących świadczeń assistance.

Należy pamiętać, że organizacja niektórych świadczeń może być ograniczona terytorialnie, czasowo lub uwarunkowana dodatkowym zabezpieczeniem finansowym ze strony użytkownika.

Likwidacja szkód

Dzięki usłudze likwidacji szkód Alphabet nie musisz martwić się o naprawę swojego pojazdu.
Zapewniamy fachową pomoc i obsługę napraw w profesjonalnych warsztatach, współpracujących z naszą firmą. 

Miałeś wypadek albo stłuczkę? Wystarczy, że zgłosisz nam ten fakt. Zajmiemy się za Ciebie szybką i sprawną likwidacją szkody. Wskażemy Ci właściwy warsztat oraz zgłosimy zdarzenie do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej, zapewnimy auto zastępcze, a dzięki minialnej liczbie dokumentów oszczędzisz cenny czas.

Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

Od 01 października 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która znosi karę za użytkowanie pojazdu i brak posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC.  W przypadku kontroli drogowej ważność dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC zostanie zweryfikowana przez Policję w bazie CEPIK.

 • Kierowca powinien zebrać, tak jak do tej pory, dane sprawcy oraz spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym
 • Ważność polisy OC sprawcy można zweryfikować na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl  
 • Jeśli nie ma możliwości weryfikacji czy sprawca ma ważną polisę OC, należy wezwać Policję na miejsce zdarzenia

Zgłoszenia szkód powinny być dokonywane niezwłocznie po ich powstaniu lub zauważeniu szkody.

Opóźnienie w zgłoszeniu szkody może skutkować ograniczeniem lub odmową ubezpieczyciela za szkodę. Zgłoszenie szkody w krótkim czasie przed planowana datą zakończenia kontraktu może uniemożliwić jej obsługę i naprawę, a tym samym rozliczenie jej w ramach kosztów zużycia ponadnormatywnego pojazdu.

Zgłoszenia można dokonać kontaktując się z numerem Alphabet Assistance 24h lub poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody.

Numer telefonu do Alphabet Assistance 24h można odnaleźć w pakiecie informacyjnym przekazanym przy wydaniu pojazdu np. karcie kierowcy i na naklejce informacyjnej oraz w aplikacji Alphabet

Zgłoszenia szkody z polisy AC samochodu dokonuje firma Alphabet Polska. Kierowca samochodu powinien zgłosić szkodę do właściwego ubezpieczyciela sprawcy szkody odnotowując nadany numer. Wskazany przez Alphabet Polska warsztat może udzielić pomocy przy zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy szkody. 

Zgłoszenia szkody z polisy OC Kierowca powinien zgłosić samodzielnie do Ubezpieczyciela sprawcy przy udziale wskazanego przez Alphabet Polska warsztatu.

W przypadku kiedy Alphabet Polska nie prowadzi obsługi szkód dla Twojego samochodu otrzymasz upoważnienie pozwalające na procesowania danego zgłoszenia. W tym celu wystarczy wysłać zapytanie na szkody@alphabet.pl.

Po dokonaniu zgłoszenia szkody do Alphabet zostanie przydzielony i wskazany warsztat/ dostawca dedykowany do obsługi i naprawy szkody.

Jeżeli pojazd nie został odholowany po zdarzeniu, przydzielony do obsługi szkody podczas zgłoszenia dostawca lub warsztat skontaktuje się z użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji oraz terminu naprawy - z reguły nie dłużej niż w przeciągu 5 dni roboczych.

Wyślij zapytanie w przedmiotowej sprawie na adres szkody@alphabet.pl podając numer rejestracyjny pojazdu i datę szkody. Po warunkiem wskazania osoby dedykowanej po stronie leasingobiorcy do informowania o szkodach zostało wysłane powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia szkodowego przez Alphabet ze wskazaniem warsztatu.

Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów do przeprowadzenia likwidacji szkody:  

 • wypełniony i podpisany formularz / druk zgłoszenia szkody (AC lub OC), który otrzymasz od Alphabet lub podczas wizyty w warsztacie,
 • inne dokumenty np. wyciąg danych z prawa jazdy, oryginał oświadczenia sprawcy o winie, notatka lub protokół policji z miejsca zdarzenia,

Przekazanie dokumentów jest podstawą do rozpatrzenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela za szkodę.

Druk zgłoszenia szkody zostanie przekazany przez warsztat lub wysłany na adres mailowy użytkownika jeżeli został on podany podczas zgłoszenia.

Pracownikowi warsztatu obsługującemu naprawę pojazdu.

Oględziny wykonuje wskazany przez Alphabet warsztat lub przedstawiciel ubezpieczyciela, który może kontaktować się z użytkowaniem pojazdu w tej sprawie. Wykonanie oględzin pojazdu przez uprawnionego rzeczoznawcę jest podstawą do rozpatrzenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela za szkodę.

Kradzież pojazdu lub jego elementów, a także szkody o charakterze umyślnym (np. akty wandalizmu, włamanie do pojazdu) użytkownik pojazdu winien zgłosić na policję w czasie 12 godzin od momentu zauważenia uszkodzenia, odnotowując i podając dane jednostki policji na druku zgłoszenia szkody.

Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do uzyskania danych, oświadczenia o winie, nazwy ubezpieczyciela oraz numeru polisy sprawcy. Dotyczy to także uszkodzeń pojazdu powstałych z winy np. zarządcy drogi, administratora budynku, myjni samochodowej. Po stronie użytkownika pojazdu pozostaje skuteczne ustalenie i pozyskanie w/w danych i informacji. W sytuacjach spornych należy wezwać policję i uzyskać notatkę z miejsca zdarzenia.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym znajduje się w pakiecie dokumentów przekazanych przy wydaniu pojazdu. Może ono również zostać spisane w całości odręcznie. Powinno ono obejmować okoliczności powstania szkody oraz zakres uszkodzeń pojazdu a także dane sprawcy szkody, oświadczenie o winie, nazwę ubezpieczyciela oraz numer polisy sprawcy.

Oświadczenie sprawcy szkody

Oświadczenie sprawcy szkody - pobierz (206,54 KB)Oświadczenie sprawcy szkody - pobierz (206,54 KB)

Weryfikacji możesz dokonać za pośrednictwem strony UFG.

Samochód zastępczy przysługuje Ci maksymalnie na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż wynika to z umowy z Alphabet Polska. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu auto zastępcze przysługuje maksymalnie na okres 30 dni od zdarzenia i nie dłużej niż na czas trwania kontraktu. Przypominamy, iż w celu uniknięcia dodatkowych kosztów samochód zastępczy powinien zostać zwrócony w dniu zakończenia naprawy lub gwarancji jego udostępnienia, w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji oraz z taką samą ilością paliwa, jak w momencie jego wydania. Zwrot auta zastępczego można umówić za pośrednictwem Alphabet Assistance 24h.

Naprawa szkody samochodu elektrycznego ze względu na jego budowę musi być przeprowadzana przez wskazane przez producenta serwisy posiadające uprawnienia do obsługi samochodów elektrycznych.

Koszty naprawy szkody każdorazowo autoryzuje Alphabet Polska oraz ubezpieczyciel w przypadku napraw finansowanych z polis ubezpieczeniowych.

Po zakończeniu naprawy serwis kontaktuje się z użytkownikiem, żeby ustalić termin i miejsce zwrotu naprawionego samochodu.

Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do Alphabet za potwierdzeniem odbioru wszystkie posiadane dokumenty i przynależności pojazdu tzn.:

 • dowód rejestracyjny (dla szkód całkowitych i kradzieży pojazdu) lub oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję (dla szkód całkowitych),
 • zaświadczenie wystawione przez policję o kradzieży dowodu rejestracyjnego wraz z pojazdem (dla kradzieży pojazdu),
 • zaświadczenie z policji o dokonanym zgłoszeniu z podanym nr VIN pojazdu (dla kradzieży pojazdu),
 • oryginał potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC,
 • komplet kluczyków wydanych do pojazdu lub pokwitowanie zatrzymania kluczyków przez policję;
 • książki - serwisową/ obsługową;

UWAGA: Kradzież pojazdu z dokumentami lub kluczami pojazdu może skutkować brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę

Prosimy o wizytę w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu celem rozpatrzenia naprawy gwarancyjnej.

W trakcie wizyty należy posiadać i przedstawić uzupełnioną książkę serwisową pojazdu.

Jeśli na reklamowanym elemencie nie była usuwana szkoda komunikacyjna oraz nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych, kierowca powinien udać się do autoryzowanego serwisu celem naprawy gwarancyjnej. Podczas wizyty należy mieć ze sobą książkę serwisową samochodu.

Jeśli na elemencie była usuwana szkoda komunikacyjna prosimy o wykonanie zdjęcia usterki i kontakt mailowy na adres szkody@alphabet.pl

Holowanie pojazdu uzasadnione jest w sytuacji uszkodzenia pojazdu, które powoduje jego unieruchomienie lub brak możliwości kontynuacji jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z prawem np. uszkodzenie szyby czołowej, oświetlenia zewnętrznego, lewego lusterka pojazdu. W tym celu użytkownik winien skontaktować się z Alphabet Assistance, które zweryfikuje uprawnienie do przedmiotowego świadczenia.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, Alphabet Polska informuje ubezpieczyciela o szkodzie i wysyła zlecenie naprawy do warsztatu. Warsztat kontaktuje się użytkownikiem i ustala termin naprawy, jeżeli pojazd nie był holowany po zdarzeniu. Następnie serwis przekazuje zgormadzone dokumenty do ubezpieczyciela i po uzyskaniu akceptacji zakresu oraz kosztów, przystępuje do naprawy. Po jej zakończeniu serwis kontaktuje się z użytkownikiem, żeby ustalić termin zwrotu naprawionego samochodu.

Pod warunkiem, że będzie realizowana naprawa pojazdu, oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego powinien zostać przekazany do warsztatu. Po wykonaniu badani technicznego po naprawie szkody oraz odbiorze dowody z wydziału komunikacji dowód rejestracyjny zostanie przekazany wraz z pojazdem po zakończonej naprawie.

Ubezpieczyciel może nie przyjąć lub ograniczyć odpowiedzialność jeżeli np.:

 • przekroczono termin zgłoszenia szkody, a miało to wpływ na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • odnotowano niezgodność zakresu uszkodzeń z okolicznościami wskazanymi w druku zgłoszenia szkody,
 • na naprawianym elemencie pojazdu odnotowano uszkodzenia niezwiązane ze szkodą,
 • samochód nie posiadał ważnego badania technicznego na dzień wystąpienia szkody,
 • kierowca nie posiadał uprawnień do poruszania się pojazdem,
 • sprawca szkody nie został ustalony,
 • wartość netto szkody nie przekracza franszyzy integralnej lub redukcyjnej ubezpieczenia AC
 • nie przekazano wymaganych dokumentów (np. wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody),
 • uszkodzenia pojazdu mają charakter eksploatacyjny, błędu pilotażu (np. korozja, zatankowanie niewłaściwego paliwa, uszkodzenie silnika w wyniku zassania wody),
 • nie dokonano zgłoszenia zdarzenia na policję, a była taka konieczność,
 • inne/ pozostałe wykluczenia odpowiedzialności wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdu

Prosimy o dokonanie zgłoszenia szkody do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego i przesłanie na adres szkody@alphabet.pl  wypełnionego formularza zgłoszenia szkody.

Alphabet Polska zarejestruje zgłoszenie i wystawi jednorazowe upoważnienie do likwidacji szkody. Dzięki niemu będziesz miał możliwość rozliczenia szkody z wybranym przez Ciebie serwisem oraz ubezpieczycielem.

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

obraz przedstawiający insurance

Ogólne warunki ubezpieczenia AC w Inter Risk

obraz przedstawiający report

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Inter Risk

obraz przedstawiający alphalicensecheck

Klauzula informacyjna Inter Risk

obraz przedstawiający insurance

Ogólne warunki ubezpieczenia AC w Hestia

obraz przedstawiający insurance

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW w Hestia

obraz przedstawiający report

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Hestia

obraz przedstawiający insurance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC w Sogessur (Societe Generale Insurance)

obraz przedstawiający insurance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW w Sogessur (Societe Generale Insurance)

obraz przedstawiający insurance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta w Sogessur (Societe Generale Insurance)

obraz przedstawiający alphalicensecheck

Klauzula informacyjna RODO Sogessur

obraz przedstawiający insurance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC w Uniqa

Dokumenty Helvetia:

obraz przedstawiający insurance

OWU GAP Finansowy - Helvetia

obraz przedstawiający insurance

OWU GAP Fakturowy - Helvetia

obraz przedstawiający alphalicensecheck

Helvetia GAP - dokument informacyjny

obraz przedstawiający alphalicensecheck

GAP Finansowy - Karta informacyjna

obraz przedstawiający alphalicensecheck

GAP Fakturowy - Karta informacyjna