Informacje prawne

Informacje prawne

Alphabet International GmbH docenia zainteresowanie Państwa produktami i wizytą na tej stronie.

Odniesienia do BMW AG dotyczą Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, którego adres to Petuelring 130, 80788 Monachium, Niemcy.

Prawa autorskie

© Copyright BMW AG i / lub Alphabet International GmbH, München, Deutschland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich rozmieszczenie na stronie BMW AG i / lub Alphabet International GmbH podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie własności intelektualnej. Obiekty te nie mogą być kopiowane do komercyjnego użytku lub dystrybucji, ani też nie można ich modyfikować ani umieszczać na innych stronach. Niektóre witryny BMW AG i / lub Alphabet International GmbH mogą zawierać obrazy, których prawa autorskie można przypisać osobom trzecim.

Znaki towarowe

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie podlegają prawom do znaku towarowego BMW AG, w tym oznaczeniom, nazwom modeli, logo i emblematom.

Gwarancje, odpowiedzialność

Informacje na tych stronach internetowych są dostarczane bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym (lecz nie wyłącznie)  gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Chociaż podane informacje są uważane za dokładne, mogą zawierać błędy lub niedokładności. W żadnym wypadku Alphabet International GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek szczególne pośrednie lub wtórne szkody związane z tym materiałem, chyba że spowodowane jest rażącym niedbalstwem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem. Alphabet International GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych prowadzonych przez strony trzecie, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek linki z tej witryny do innych stron internetowych.

Licencje

Alphabet International GmbH i / lub BMW AG dążyły do stworzenia innowacyjnej i bogatej w informacje strony internetowej. Równocześnie BMW AG i / lub Alphabet International GmbH muszą chronić swoją własność intelektualną, w tym patenty, znaki handlowe i prawa autorskie. W związku z tym prosimy o uznanie, że niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na korzystanie z własności intelektualnej firm BMW AG i / lub Alphabet International GmbH lub własności intelektualnej stron trzecich.

Standardy Zgodności w Grupie BMW

Kultura korporacyjna Grupy BMW charakteryzuje się przejrzystą odpowiedzialnością, wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Postępowanie zgodne z prawem i etyką stanowi integralną część naszych działań oraz ważny warunek zapewnienia długoterminowego sukcesu firmy. Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodności w Grupie BMW zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi TUTAJ 
Kodeks Zachowania Zgodności z Przepisami w Grupie BMW znajduje się TUTAJ

Poszanowanie praw człowieka i norm związanych ze środowiskiem

Grupa BMW uznaje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka i standardów środowiskowych. Dotyczy to nie tylko własnej działalności gospodarczej, ale także naszych globalnych łańcuchów dostaw. Dowiedz się więcej o naszym podejściu i naszych procesach wdrażania niemieckiej Ustawy o Zobowiązaniach Wynikających z Należytej Staranności Korporacyjnej w Łańcuchach Dostaw (niemiecka Ustawa o Due Dilligence Łańcucha Dostaw) w poniższym Oświadczeniu o Polityce lub klikając w www.bmwgroup.com/humanrights

Dla informatorów: Wszystko, co musisz wiedzieć o zgłaszaniu zawiadomień, można znaleźć w poniższych dokumentach
Mechanizm składania zawiadomień Grupy BMW
Informacja o polityce prywatności dla informatorów