Placeholder

MSSF 16

Międzynarodowy standard rachunkowości

  • Przegląd
  • Co się zmieniło?
  • Jak to działa?
  • FAQ
Skontaktuj się z namiobraz przedstawiający contact

Co się zmieniło?

W dniu 13 stycznia 2016 roku Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB) opublikowała Standard Rachunkowości MSSF 16 (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), który zastąpi obecny MSR

Dokument nie wprowadza zasadniczych zmian dla obecnych leasingodawców (finansujących). Główne zmiany, które mają nastąpić będą znaczące dla leasingobiorców (korzystających). W przyszłości leasingobiorca (korzystający) musi uwzględnić składnik aktywów z prawem do użytkowania, zawarty w umowie leasingu, w swoim bilansie. Oznacza to, że leasingobiorca (korzystający) będzie zobligowany do uwzględnienia komponentu finansowego leasingu czyli tzw. części kapitałowej w swoich księgach: z jednej strony jako aktywo w pozycji środki trwale, a z drugiej jako zobowiązanie do spłaty wartości tego aktywa. Z technicznego punktu widzenia będzie wymagało to konieczności amortyzacji aktywa, co miesięcznego pomniejszania zobowiązania leasingowego o spłatę kapitałową w racie leasingu oraz uwzględnienia odsetek z tytułu leasingu w rachunku zysków i strat. Koszty usług połączonych z usługą leasingu takie jak np.: ubezpieczenie lub serwis pojazdów powinny wpływać jedynie na rachunek zysków i strat w okresie miesięcznym, tak jak do tej pory w obowiązującym obecnie standardzie rachunkowości. Wyjątkami w nowym standardzie są small ticket leases (poniżej 5 000 USD) oraz wynajem krótkoterminowy (poniżej 12 miesięcy).

obraz przedstawiający report

Broszura MSSF-16

Jak to działa?

video thumbnail image ifrs
obraz przedstawiający play

FAQ

Spodziewamy się, że w przyszłości leasing i wynajem długoterminowy nadal pozostaną preferowaną formą finansowania pojazdów wśród naszych Klientów, ze względu m.in. na wpływ na bilans, ryzyko oraz zobowiązania wynikające z aktywów, które są nadal niższe niż w przypadku zakupu samochodów. Średnia wartość prawa użytkowania składnika aktywów według naszych szacunków stanowi ok. ¼ wartości księgowej samochodu (w zależności od długości kontraktu). Wartość rezydualna na koniec okresu leasingu jest wyłączona z wyceny bilansowej, a wszystkie związane z nią koszty, zwłaszcza w zakresie remarketingu i oceny ryzyka, pozostają po stronie leasingodawcy.

W Alphabet będziemy wspierać naszych klientów w procesie zmiany i poza nim. We wszystkich krajach, w których działamy nasi eksperci są dostępni w przypadku pytań lub potrzeb informacyjnych. Alphabet zapewni Ci informacje o nadchodzących zmianach oraz wymagane szczegóły dotyczące Twoich umów. W celu szczegółowego zaprojektowania i wprowadzenia procesów księgowych zgodnie z nowym MSSF 16 nie należy również zapominać o uzgodnieniu terminów z lokalnym audytorem i/lub dostawcą systemu finansowego.