wltp-keyvisual

Normy emisji - WLTP

Bardziej realistyczne wartości zużycia i emisji dzięki bardziej realistycznym warunkom testowym

  • Przegląd
  • Co to jest WLTP?
  • Wpływ na polityki flotowe i podatki
  • FAQ
Skontaktuj się z namiobraz przedstawiający contact

W jaki sposób Alphabet może wesprzeć mój biznes?

Jako wiodący dostawca mobilności biznesowej, Alphabet zadbał o to, aby jego klienci byli odpowiednio poinformowani o wszystkim, co dotyczy wpływu WLTP. Będziemy nadal przekazywać im informacje dotyczące zmian w lokalnym ustawodawstwie i podatkach. Przeprowadziliśmy również konsultacje z głównymi interesariuszami w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej, aby zbadać, w jaki sposób wartości NEDC i WLTP można zintegrować z procesami biznesowymi, biorąc pod uwagę wszystkie lokalne i międzynarodowe (prawne) wymagania. Dedykowani menedżerowie kont Alphabet byli oczywiście pod ręką, aby wspierać firmy w przeglądzie ich aktualnych zasad dotyczących samochodów.

obraz przedstawiający report

Document

Ulotka WLTP

Na czym polega system WLTP?

System WLTP (światowa zharmonizowana procedura badań pojazdów lekkich – ang. “Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure”) to nowa procedura w zakresie norm zużycia paliwa, dwutlenku węgla oraz emisji spalin. Została ona opracowana przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w celu zastąpienia używanego od lat 90-tych systemu NEDC (nowego europejskiego cyklu jazdy, ang. “New European Driving Cycle”).

Jednym z głównych celów procedury WLTP jest lepsze dostosowanie wyników badań laboratoryjnych do realistycznego wykorzystania pojazdu, w oparciu o obecne technologie silników. Biorąc pod uwagę znaczenie docelowych poziomów emisji CO2 dla ekonomicznych wyników producentów pojazdów na całym świecie, WLTP ma również na celu zharmonizowanie procedur testowych na poziomie globalnym, aby stworzyć równe szanse na rynku.

WLTP Piktogramm

Szczegóły WLTP

Pomiary CO2 wynikające z testów WLTP będą uwzględniane w certyfikacie zgodności pojazdu i będą wykorzystywane do audytu zgodności producentów z celami emisji CO2 ustalonymi przez Unię Europejską. W wielu krajach nowe wyniki testu CO2 będą również brane pod uwagę przy opodatkowaniu rejestracji i własności samochodu.

Oprócz WLTP, Komisja UE będzie egzekwować także tzw. RDE (Real Driving Emissions, rzeczywiste emisje z jazdy) jako dodatkowy wymóg zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie emisji EU6d. W przeciwieństwie do NEDC i WLTP, testy RDE będą mierzyć zanieczyszczenia, takie jak NOx, w czasie poruszania się pojazdów po drogach. Służyć to będzie potwierdzeniu czy wyniki testów laboratoryjnych stanowią wierne odzwierciedlenie typowych warunków użytkowania pojazdów. Testy RDE zostaną przeprowadzone na reprezentatywnej grupie modeli pojazdów.

Do 2020 r. utrzymane zostały zarówno normy NEDC, jak i WLTP, przy czym NEDC pozostał prawnie wiążącą normą w zakresie monitorowania docelowych emisji CO2 przez producentów. Unia Europejska musiała dokonać przeglądu, w związku z czym konieczna jest rewizja celów CO2 na lata 2020-2021 na podstawie wyników emisji WLTP.

infographic

 

Procedura WLTP została wdrożona przez wszystkich członków EKG ONZ (UE-28, Norwegia, Islandia, Szwajcaria/Liechtenstein, Turcja i Izrael) zgodnie z powyższym harmonogramem. Inne kraje, które podpisały umowę WLTP, takie jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Rosja, Indie i USA, są obecnie na stanowisku monitorującym i nie przekazały jeszcze żadnego harmonogramu wdrożenia.

Ponieważ wyposażenie opcjonalne może mieć wpływ na masę i aerodynamikę pojazdu, test WLTP lepiej odzwierciedlał oczekiwane poziomy emisji indywidualnie budowanych pojazdów. Testy WLTP mają charakter laboratoryjny, aby zapewnić porównywalność warunków testowych dla wszystkich pojazdów, takich jak wiatr, temperatura, natężenie ruchu, stan drogi. Wyniki odzwierciedlają zatem przeciętne warunki użytkowania, a indywidualne zachowania podczas jazdy mogą się znacznie różnić.

Polityka flotowa

Możemy spodziewać się, że zgodnie z nowym standardem WLTP średnie wartości CO2 wzrosną. W konsekwencji firmy, które uwzględniają limity CO2 w swoich politykach flotowych, będą musiały przeanalizować dokładny wpływ nowych wartości CO2 na listę swoich pojazdów. Zmienione zużycie paliwa i wartości CO2 często mają bezpośredni wpływ na dobór pojazdów przez pracowników. Wiele modeli może tym samym wypaść z selekcji, jeśli polityka flotowa pozostanie taka sama. Obecnie spodziewamy się ogólnego wzrostu poziomu CO2 w WLTP nawet o 25 procent (dla samochodów od wszystkich producentów). Dlatego bardzo ważne będzie przeanalizowanie dokładnego wpływu nowych wartości CO2 na listę pojazdów. Będzie to możliwe po udostępnieniu przez producentów oficjalnych danych.

wltp-diagramm

Podatki

Procedura WLTP została przyjęta na szczeblu globalnym, a kwestie podatkowe związane z pojazdami pozostają w gestii poszczególnych krajów. W związku z tym spodziewamy się, że rządy dostosują lokalne prawodawstwo w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących wpływu na opodatkowanie pojazdów. Do tej pory nie ma na ten temat żadnych szczegółowych informacji. Możemy zakładać jednak, że opodatkowanie pojazdów wzrośnie, zwłaszcza w krajach, w których wysokość podatków jest uzależniona od wartości CO2 (podatek ekologiczny, podatek drogowy itp.).

Więcej informacji na stronie ACEA
wltp-taxation

WLTP - FAQ

Chociaż procedura WLTP została przyjęta na poziomie międzynarodowym, opodatkowanie pojazdów jest nadal kwestią specyficzną dla danego kraju. Dlatego oczekuje się, że rządy dostosują lokalne przepisy w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących wpływu na opodatkowanie pojazdów. Do tej pory nie są dostępne szczegółowe informacje z krajów. Zakłada się jednak, że opodatkowanie pojazdów wzrośnie, zwłaszcza w krajach, które opodatkowują według wartości CO2 (podatek ekologiczny, podatek drogowy itp.).

 

WLTP jest prawnie wiążącym wymogiem certyfikacji i dotyczy w równym stopniu wszystkich producentów.

WLTP zostało wprowadzone w krajach UE-28, a także w Norwegii, Islandii, Szwajcarii (i Liechtensteinie) oraz krajach członkowskich UE - Turcja i Izrael.

WLTP nie wpływa na już zarejestrowane pojazdy. Na pierwszym etapie wprowadzenia od 1 września 2017 r. WLTP jest istotny jedynie dla nowych pojazdów. Producenci muszą wystąpić do odpowiednich organów właściwych, jeżeli chcą wprowadzić nowy pojazd na rynek lub jeśli model podlega znacznym modyfikacjom technicznym. Od 1 września 2018 r. wytyczne WLTP są obowiązkowe dla wszystkich nowych rejestracji.

W wielu krajach opodatkowanie samochodów jest częściowo uzależnione od emisji CO2 pojazdu. Jednak zakres, w jakim nowa procedura testowa wpływa na to rozporządzenie nie został jeszcze wyjaśniony i nadal jest regulowany przez prawo krajowe.

W związku z tym, że wyposażenie dodatkowe może mieć wpływ na masę oraz aerodynamikę samochodu, testy WLTP mają na celu odzwierciedlenie tych różnic w zależności od konfiguracji danego auta. Dzięki temu w przyszłości będzie można określić zmiany w wartościach emisji CO2 już na etapie wyboru i konfiguracji pojazdu.

Rzeczywiste zużycie paliwa i emisja CO2 pojazdu zależą od wielu czynników, których nie da się odtworzyć w laboratorium jeden do jednego. Kluczowym czynnikiem są tutaj różne style jazdy. Oznacza to, że jeśli dwóch kierowców jeździ dokładnie tym samym pojazdem, w tych samych warunkach i w rzeczywistym ruchu drogowym, to nadal mogą osiągać różne wartości spalania, które będą wynikać na przykład z różnego sposobu przyspieszenia i hamowania.