ABC Leasingu

Amortyzacja w leasingu samochodów

opublikowany 24.09.2018
Two man having a meeting on the construction site

Amortyzacja w umowach leasingu samochodów

Przepisy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozróżniają dwa typy leasingu dla celów podatkowych, tj. tzw. leasing operacyjny oraz tzw. leasing finansowy.

W przypadku umów leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje finansujący, natomiast przy leasingu finansowym uprawnienie do dokonywania tych odpisów ma korzystający.

W przypadku leasingu samochodów, minimalny okres amortyzacji wynosi pięć lat. Tym samym, w przypadku tzw. leasingu finansowego, przez ten okres korzystający będzie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne związane z leasingowanym samochodem.

Dodatkowo, możliwość zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych będzie podlegała pewnym ograniczeniom. Mianowicie, odpisy amortyzacyjne dotyczące samochodów osobowych, w części wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20 tys. EUR, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei, tzw. umowy leasingu operacyjnego nie mogą zostać zawarte na okres krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu będącego rzeczą ruchomą. Tym samym, w przypadku samochodów umowa taka powinna zostać zawarta na conajmniej 24 miesiące. W praktyce, umowy takie zawierane są na okres od dwóch do czterech lat. W tym czasie, korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą opłatę leasingową, na którą składa się również spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu.

W konsekwencji, zawierając tzw. umowę leasingu operacyjnego, podatnicy w krótszym okresie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów wartość początkową samochodu i w ten sposób, zmniejszą podstawę opodatkowania dla celów podatku dochodowego.

Powiązane artykuły i usługi

family-phev

ABC leasingu