Blog

Co to jest ubezpieczenie GAP?

opublikowany 12.05.2023
ubezpieczenie gap

Czy wiesz, że zakup nowego pojazdu wiąże się z utratą jego wartości o nawet 50% tylko w ciągu 3 lat? Ma to znaczenie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży, gdy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie będące równowartością obecnej ceny rynkowej danego pojazdu. Wówczas właściciel auta ponosi stratę finansową. Rozwiązaniem takich sytuacji jest ubezpieczenie GAP. Na czym polega polisa GAP, jakie są jej rodzaje i czy warto ją posiadać?

Na czym polega ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (ang. Guaranteed Auto Protection) to, innymi słowy, ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu. Ubezpieczenie GAP chroni konsumentów przed stratą finansową w razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Szkodą całkowitą określamy uszkodzenie lub zniszczenie samochodu w takim stopniu, że nie nadaje się on do dalszej jazdy, lub koszt naprawy przekroczy 70% jego wartości.

W momencie gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia, konsument korzystający wyłącznie z polisy AC otrzyma odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody całkowitej (lub należne ubezpieczenie z OC sprawcy wypadku). Z kolei ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu, a jego ceną w dniu zakupu. Wówczas konsument korzystający z polisy GAP otrzyma odszkodowanie pozwalające na zakup nowego pojazdu lub spłatę zobowiązań finansowych.

Przykładowo, konsument potrzebował 50 000 zł na zakup nowego samochodu i zdecydował się zaciągnąć kredyt samochodowy. Po 2 latach auto zostało skradzione lub stwierdzono szkodę całkowitą. W dniu zdarzenia pojazd był wart 20 000 zł. Wówczas w wyniku szkody całkowitej z AC wypłacono odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu. Dzięki ubezpieczeniu GAP konsument otrzymał z umowy ubezpieczenia pozostałe do spłaty 30 000 zł bez ryzyka popadnięcia w długi.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie straty finansowej GAP kierowane jest głównie do leasingobiorców i osób kupujących samochód na kredyt. Polisa jest w pełni dobrowolna, a suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i wartości pojazdu.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Warto wiedzieć, że wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje ubezpieczenia GAP, w zależności od potrzeb konsumenta. Należą do nich:

 • GAP finansowy - To jeden z najtańszych rodzajów polisy. Najczęściej wybierany przez leasingobiorców, gdy wkład własny był stosunkowo niski, zaś kwota wykupu pojazdu jest wysoka. Przy szkodzie całkowitej ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy sumą pozostałych do spłacenia rat a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC.
 • GAP fakturowy - Ten rodzaj ubezpieczenia GAP polega na wypłaceniu kwoty będącej różnicą pomiędzy ceną pojazdu widniejącą na fakturze w dniu zakupu a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.
 • GAP indeksowy - To ubezpieczenie najczęściej zawiera się w przypadku krótkotrwałych umów leasingowych lub kredytów samochodowych. W przypadku kradzieży samochodu lub szkody całkowitej ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia wypłaci od 20 do 30% wartości pojazdu (w zależności od warunków określonych w umowie).
 • GAP Casco - Warunki ubezpieczenia Casco mówią, że ubezpieczyciel wypłaci kwotę będącą różnicą pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia OC/AC a sumą ubezpieczenia AC z dnia zawarcia umowy Autocasco.
  ubezpieczenie GAP

  Korzyści z ubezpieczenia GAP

  Największą zaletą ubezpieczenia GAP jest ochrona ubezpieczeniowa przed popadnięciem w długi związane z koniecznością spłaty rat kredytu lub leasingu, nawet w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Tak wysokie kwoty mogłyby być trudne do spłaty, szczególnie w przypadku konsumentów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie GAP uprawnia więc do wypłaty odszkodowania zależnego od wartości pojazdu w dniu zakupu, a nie w dniu wystąpienia szkody.

  Jaki jest koszt ubezpieczenia GAP?

  Wysokość składek obliczana jest na podstawie wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Wówczas będą one zależne przede wszystkim od stanu samochodu, jego marki i modelu. Cena ubezpieczenia GAP zależy również od długości jego trwania. Zwykle za polisę płaci się rocznie od 0,4 do 1,2% wartości pojazdu, a składki wlicza się w raty kredytu lub leasingu.

  Jakie warunki należy spełnić, aby pojazd został objęty ubezpieczeniem GAP?

  Aby mogło dojść do podpisania umowy świadczenia, właściciel pojazdu lub leasingobiorca musi spełnić kilka warunków określonych przez ubezpieczyciela. Najczęściej są to:

  • Okres eksploatacji pojazdu - Ubezpieczyciel wyznacza maksymalny czas użytkowania pojazdu przed zawarciem ubezpieczenia.
  • Wartość fakturowa samochodu - Ubezpieczyciel określa, jak wysoka może być kwota na fakturze zakupionego pojazdu.
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowych ubezpieczeń i ważnego przeglądu technicznego.
  • Czas, jaki upłynął od zakupu pojazdu - Często ubezpieczyciele zastrzegają sobie czas, w jakim konsument może ubiegać się o ubezpieczenie GAP (liczony od dnia zakupu pojazdu).

  Jak ubiegać się o wypłatę odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży?

  Wypłata odszkodowania zależy od warunków określonych przez ubezpieczyciela. Zwykle jednak, poza wypełnionym w odpowiednim czasie specjalnym wnioskiem, poszkodowany musi okazać dokumenty takie jak:

  • Zaświadczenie potwierdzające wystąpienie szkody
  • Dowód rejestracyjny pojazdu
  • Dowód osobisty
  • Faktura potwierdzająca zakup auta
  • Potwierdzenie szkody całkowitej, np. zdjęcia
  • Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży auta (jeśli szkodą była kradzież pojazdu)
  • Ubezpieczenie samochodu OC/AC, z którego wypłacono świadczenie
  • Rozliczenie umowy finansowania pojazdu.

  Powyższe dokumenty są niezbędne do ustalenia okoliczności wystąpienia szkody i do wypłaty świadczenia. Zwykle odszkodowanie zostaje wypłacone do 30 dni od dnia zgłoszenia sprawy, chyba że ubezpieczyciel potrzebował więcej czasu na ustalenie szczegółów zdarzenia.

  ubezpiecznie GAP

  Kiedy polisa GAP nie zadziała? Możliwe wyłączenia

  Jeśli zdecydujesz się podpisać umowę GAP, koniecznie przeczytaj najpierw Ogólne Warunki Ubezpieczenia, określające sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Do takich zdarzeń należą m.in. celowe działanie lub zaniedbania wynikające tylko z zachowań właściciela pojazdu. Są to np. pozostawienie otwartego pojazdu na parkingu lub jego nieodpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą.

  Co więcej, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, gdy szkoda powstała wskutek używania pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto polisa nie zadziała, gdy kierujący w chwili zdarzenia był w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, a także po spożyciu substancji psychotropowych lub środków odurzających.

  Ubezpieczenie nie może zostać wypłacone w momencie gdy szkoda nie zostanie uznana w ramach ubezpieczenia OC/AC. Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP wypłacane jest w drugiej kolejności. Warto wiedzieć, że polisie nie podlegają pojazdy, które były używane jako narzędzia przestępstwa lub pojazd był używany i zarejestrowany na terenie Polski nielegalnie,

  Czy warto wykupić ubezpieczenie GAP?

  Polisa GAP to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy planują zakup nowego samochodu. Ubezpieczenie pozwoli zabezpieczyć środki finansowe przeznaczone na kupno pojazdu i uchronić konsumenta przed możliwymi długami w przypadku szkody lub kradzieży auta. Warto więc zdecydować się na podpisanie umowy ubezpieczenia i dopłacenie kilkudziesięciu złotych do raty leasingowej bądź kredytowej.

  Powiązane artykuły i usługi

  Wydajność floty

  Fleet manager – filar skutecznego zarządzania flotą samochodową