(E-)Mobility nieuws

Autofiscaliteit 2024: eindelijk klaarheid rond het Voordeel Alle Aard

gepubliceerd op 7/2/2024
alp_0081_business_colleagues_on_park_deck_24-01-01_960x600

De nieuwe autofiscaliteit, die vanaf 1 juli 2023 in voege trad, veranderde het bedrijfsautolandschap ingrijpend. Elektrisch is nu de norm, maar in 2024 zijn er eigenlijk weinig veranderingen merkbaar ten opzichte van vorig jaar. Op de saga rond het Voordeel Alle Aard na dan...

Deze blog werd voor Alphabet geschreven door Stijn Blanckaert. Blanckaert is automotive trainer, autojournalist bij autonieuws.be en één van de experts in Fleet Fundamentals, onze podcast over zakelijke mobiliteit.

De autofiscaliteit in een notendop

Fiscale aftrekbaarheid

Pas vanaf 2025 zal de fiscale aftrekbaarheid van auto’s met een verbrandingsmotor beginnen te dalen. Dat betekent dat het aftrekbaarheidspercentage van alle niet zuiver elektrische auto’s in 2024 nog blijft variëren tussen 100 procent voor plug-in hybrides met een uitstoot van minder dan 41g CO2 per kilometer en 40 procent voor auto’s die meer dan 200 g CO2 per kilometer uitstoten.

Vanaf 2025 daalt de fiscale aftrekbaarheid voor sinds juli 2023 bestelde niet-elektrische auto’s dan jaarlijks. In 2025 zal nog een maximaal aftrekbaarheidspercentage gelden van 75%. Vervolgens daalt dat percentage jaarlijks met 25%. Dus 50% aftrekbaarheid in 2026 en 25% in 2027. Vanaf 2028 zullen niet-elektrische auto’s niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Btw-aftrek, BIV en verkeersbelasting

Aan de btw-aftrek en de berekening van de Vlaamse BIV en verkeersbelasting verandert niets in 2024. De BIV en verkeersbelasting zullen deze zomer wel worden geïndexeerd. Ook in Wallonië en Brussel verandert dit jaar niets aan de BIV en de verkeersbelasting, op de jaarlijkse indexering van die laatste na.

Solidariteitsbijdrage werkgevers

De berekening van de solidariteitsbijdrage – ook wel de CO2-bijdrage genoemd – blijft ook hetzelfde in 2024. Dat betekent dat er nog steeds een vermenigvuldigingsfactor wordt toegepast op de berekening van de bijdrage voor auto’s met een verbrandingsmotor die besteld werden na 1 juli 2023. Dit jaar is de vermenigvuldigingsfactor 2,25, wat maakt dat het bedrag van de berekende bijdrage meer dan verdubbelt. 

Bovendien wordt de solidariteitsbijdrage in 2024 ook geïndexeerd. De indexfactor bedraagt 1,5359 en zorgt dat de maandelijkse minimumbijdrage, die van toepassing is voor elektrische en plug-inhybride auto’s, van € 31,34 naar € 31,99 stijgt.

Eindelijk klaarheid rond het VAA

Het laatste aspect van de autofiscaliteit dat in 2024 wijzigt – zoals elk jaar trouwens – is de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA).

De minimumwaarde van het VAA stijgt met 3,9 procent, van € 1.540 naar € 1.600 per jaar, wat neerkomt op een nieuw minimum van € 133,33 bruto per maand. Netto is dat gemiddeld 53 procent van dat bedrag en dus € 70,66, in vergelijking met € 68,01 in 2023.

De aanpassing van de minimumwaarde bracht geen problemen met zich mee. De berekening van de nieuwe CO2-referentiewaarden voor auto’s met een verbrandingsmotor daarentegen…

Elk jaar worden de referentiewaarden voor het VAA bepaald door de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s in het vorige jaar. Het verschil tussen de uitstoot van een bedrijfswagen en die gemiddelde uitstoot bepaalt het percentage van de fiscale cataloguswaarde dat als VAA zal worden aanzien.

Dit jaar heeft dat tot politieke hoogspanning geleid omdat de gemiddelde CO2-uitstoot fel gedaald bleek als gevolg van de versnelde elektrificatie. Daardoor werd het verschil tussen de normuitstoot van bedrijfswagens met een benzine- of dieselmotor en de gemiddelde uitstoot plots erg groot. Het gevolg? De dreiging van een aanzienlijke belastingstijging voor wie met een diesel of benzine rijdt.

De regering heeft na uitgebreide discussies de berekeningswijze uiteindelijk aangepast. Nu wordt ook rekening gehouden met de (hogere) WLTP-uitstootwaarden en niet enkel met de verouderde NEDC-waarden. Zo heeft men de referentiewaarden kunnen temperen en een felle stijging van het VAA voor benzines en diesels vermeden.

De nieuwe CO2-referentiewaarden voor 2024 zijn uiteindelijk vastgelegd op 78 g voor benzine en 65 g voor diesel. Dat is maar een klein verschil – ten opzichte van respectievelijk 82 g en 67 g in 2023 - en zorgt voor een zeer beperkte stijging van het VAA en de te betalen belasting erop.

Hoe dan ook is heel de discussie over het VAA in 2024 voorbijgegaan aan bestuurders van plug-in hybrides en elektrische auto’s, want de berekening van het belastbaar voordeel van hun bedrijfswagens gebeurt altijd forfaitair op basis van 4 procent van de fiscale cataloguswaarde van hun auto en hangt dus niet af van de gemiddelde uitstoot op de markt.

Elektrische auto’s zijn duidelijk de norm geworden, want zij behouden hun volledige fiscale aftrekbaarheid, worden nog steeds slechts onderworpen aan een belasting op het Voordeel van Alle Aard van 4 procent van de fiscale cataloguswaarde én genieten van het minimumbedrag voor wat betreft de solidariteitsbijdrage. Auto’s met een verbrandingsmotor zijn in 2024 vooral voor wat betreft de CO2-bijdrage een duurdere optie geworden en zullen dat vanaf 2025 steeds meer ook zijn door de daling van de fiscale aftrek.

Gerelateerde artikels en diensten

Intys

Intys: 'Onze junior consultants combineren nu een MINI met een plooifiets'