charg

Bereken uw VAA voor 2024

Zelf het VAA van uw bedrijfsvoertuig berekenen? Gebruik hieronder onze handige calculator!

Heeft u als werknemer een bedrijfsvoertuig dat u ook mag gebruiken voor privéverplaatsingen? Dan wordt deze aanzien als een voordeel van alle aard (VAA). Dit VAA wordt meegerekend tot uw (bruto) beroepsinkomen en is dus ook een voordeel waarop u belastingen moet betalen.

Hoe wordt het VAA berekend?

Het VAA wordt berekend op basis van 4 waarden, namelijk:

 • de catalogusprijs van het voertuig 
 • het CO₂-percentage
 • de coëfficiënt 6/7
 • het leeftijdspercentage

1. De catalogusprijs

De catalogusprijs wordt steeds berekend INCLUSIEF de werkelijk betaalde BTW, alle opties en accessoires en EXCLUSIEF korting. 

2. CO₂-percentage

Het CO₂-percentage wordt berekend op basis van de CO₂-uitstoot van het voertuig. 

 • Voor elektrische voertuigen geldt altijd een basispercentage van 4%.
 • Voor dieselvoertuigen geldt een basispercentage van 5,5% bij een CO₂-uitstoot van 65 g/km. 
 • Voor benzine-, LPG- en CNG-voertuigen geldt een basispercentage van 5,5% bij een CO₂-uitstoot van 78 g/km. 
 • Voor 'fake hybrides' (=plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van meer dan 50g/km) wordt de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5. 

De berekening van het CO2 percentage wordt bekomen door de referentiewaarden voor diesel of benzine in mindering te brengen van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Bij diesel-, benzine, LPG- en CNG-voertuigen wordt 0,1% bijgeteld voor iedere extra g/km en wordt 0,1% afgetrokken voor iedere g/km minder. Het maximale CO₂-percentage is 18%. Het minimale CO₂-percentage is 4% (bijvoorbeeld bij wagens waarvan de berekening een negatieve waarde heeft).

Belangrijk om te weten is dat de overheid de referentiewaarden voor CO₂-uitstoot ieder jaar aanpast. Voor 2024 bedragen deze 65gr/km voor dieselvoertuigen en 78gr/km voor benzinevoertuigen. De referentiewaarden zijn gebaseerd op de gemiddelde uitstoot van de nieuw-ingeschreven wagens in het afgelopen jaar. Omdat deze waarden jaarlijks (zullen blijven) dalen, is het waarschijnlijk dat uw VAA zal stijgen.

3. Coëfficiënt 6/7

De catalogusprijs en het CO₂-percentage worden eerst met elkaar vermenigvuldigd. Daarna wordt het bekomen bedrag/getal vermenigvuldigd met de coëfficiënt 6/7. Dit komt omdat 6/7 van het VAA-bedrag ten laste is van de werknemer en 1/7 ten laste is van de werkgever.

4. Leeftijdspercentage

De laatste waarde waarmee vermenigvuldigd wordt is het leeftijdspercentage. Dit percentage houdt rekening met de tijd die verstreken is sinds de eerste inschrijving van het voertuig. Ieder jaar vermindert het percentage met 6%. De maximaal mogelijke vermindering is 30%. Het leeftijdspercentage dient niet te worden meegerekend bij nieuwe voertuigen (0-12 maanden oud). 

VAA

Disclaimer

Deze informatie wordt u bezorgd door Alphabet op basis van haar ervaring als operationele leasingmaatschappij. Alphabet streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hierover evenwel enige garantie te kunnen bieden. De verstrekte informatie dient louter ter referentie en algemene richtlijn en mag niet beschouwd worden als een professioneel, financieel, fiscaal of juridisch advies. Alphabet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van beslissingen genomen op basis van deze informatie. De CO2-waarde komt slechts definitief vast te staan op het moment van inschrijving van het Leasevoertuig. Door de nieuwe WLTP testprocedure, die rekening houdt met optionele uitrustingen en strengere testvoorwaarden toepast, kunnen de CO2-waarden wijzigen. Eventuele wijzigingen van de CO2-waarde kunnen onder meer een impact hebben op het leasetarief, fiscale aftrekbaarheid, CO2-bijdrage en het voordeel van alle aard. Alphabet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, verliezen of kosten ten gevolge van de gewijzigde CO2-waarde, wijzigingen in de brandstofprijs of wijzigingen in (fiscale) wetgeving.

 

Rekenvoorbeeld VAA-bijdrage

VAA
fleet tax

Meer over fiscaliteit

Lees meer over de fiscaliteit omtrent bedrijfsvoertuigen in onze blog.

FAQ

Een voordeel van alle aard, zoals een bedrijfswagen, is een voordeel dat een werkgever toekent aan een werknemer of bedrijfsleider. Voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen en zijn bijgevolg ook belastbaar.

Het minimumbedrag VAA waarop u belast wordt voor het inkomstenjaar 2023, bedraagt € 1.540. Dit bedrag wordt jaarlijk geïndexeerd.

Als u bijdraagt in de kosten van uw bedrijfsvoertuig of een deel van de kosten van uw bedrijfsvoertuig terugbetaalt, dan wordt dit beschouwd als een persoonlijke tussenkomst. Deze persoonlijke tussenkomst kan worden afgetrokken van het bedrag van het voordeel van alle aard.

Afbeelding van person

Heeft u nog fiscale vragen?

Dan staan onze experts voor u klaar. Zij helpen u het volledige fiscale speelveld te navigeren. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

EV-guide

Download onze digitale EV guide

Uw wagenpark elektrificeren? Alphabet legt u graag uit hoe. Ontdek alles wat u moet weten over de transitie naar elektrisch rijden en krijg antwoord op vragen zoals: 

 • Hoe achterhaal ik of elektrisch rijden bij mijn bedrijf past?
 • Met welke factoren moet ik rekening houden als ik de transitie maak? 
 • Hoe pas ik mijn beleid aan en overtuig ik mijn werknemers? 
Vraag gratis uw exemplaar aan