home charging

Veelgestelde vragen over thuis laden

  • Overzicht
  • Thuis laden
Contacteer onsAfbeelding van contact

Thuis laden

De VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) heeft in juni 2021 een nieuwe meldingsplicht voor laadstations voor elektrische wagens ingevoerd. Alle laadstations die u aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen ≥ 5 kVA moet u aanmelden bij Fluvius. Deze verplichting geldt zowel voor publieke als private laadstations. De informatie die Fluvius op deze manier ontvangt, zal ze toelaten om gerichte aanpassingen uit te voeren aan het elektriciteitsdistributienet.

Ook in de andere landsdelen is of wordt dit in de nabije toekomst een verplichting:

  • Vlaanderen: Fluvius
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Sibelga (In Brussel geldt nog geen meldingsplicht - 17/01/2023)
  • Wallonië (75% dekking): ORES
  • Provincie Luik: Resa

Verder zijn er nog AIEGAIESH en REW die netbeheerders zijn in de overige Waalse gemeenten. U neemt in dit geval best contact op met uw distributienetbeheerder om rechtstreeks met hen de nodige stappen te bespreken. 

  • Met een laadpaal

Met een thuislaadstation dat bij uw thuis geïnstalleerd is, kan u zowel uw EV als uw PHEV opladen.

  • Met een SmartCable

Enkel een PHEV kan u thuis opladen met een SmartCable via een standaard stopcontact. Voor PHEV is dus niet noodzakelijk een thuislaadstation nodig

Neen. De SmartCable, die enkel bedoeld is voor thuisladen, registreert de vermogens die naar uw wagen vloeien. Op basis van die gegevens zal de terugbetaling van het thuisverbruik gedaan worden. OPGELET: een SmartCable mag enkel thuis gebruikt worden. Terugbetaling van de verbruiken is gekoppeld aan de IBAN en EAN-code van de elektriciteitsmeter van het opgegeven thuisadres. In geval van het gebruik van een SmartCable, is een laadkaart enkel nodig voor publiek laden, of het activeren van een laadpaal op het bedrijf (afhankelijk van het opzet en de afspraken die daaromtrent gemaakt zijn op het bedrijf).

(1) Bestel uw elektrische wagen. (2) Vul uw contactgegevens verder aan via een link die u krijgt van onze partner voor laadinfrastructuur. (3) U krijgt een vragenlijst van onze partner, waarmee u de situatie van uw elektrisch systeem in kaart brengt. Deze is door u in te vullen, eventueel met de hulp van onze partner. (4) Indien stap 3 niet voldoende duidelijkheid brengt, plant onze partner nog een fysieke schouwing in. (5) Onze partner voor laadinfrastructuur bezorgt een finale offerte voor installatie. Na goedkeuring door uw werkgever, bestelt Alphabet de wagen bij de dealer en het laadpunt bij onze partner voor laadinfrastructuur. (6) Onze partner voor laadinfrastructuur plant de installatie van het thuislaadstation in, twee tot vier weken voor de geplande afleverdatum van uw elektrische wagen.

Vóór de installatie van een thuislaadstation wordt een vragenlijst gestuurd, en indien nodig een schouwing uitgevoerd. Daaruit zal blijken of uw elektrisch systeem voldoet of niet. Als er aanpassingen moeten gebeuren, dient u daarvoor óf uw netwerkbeheerder óf uw elektricien te raadplegen – afhankelijk van de aard van de aanpassingen.

Enkele persoonlijke gegevens zoals uw adres, bankrekeningnummer voor de terugbetaling en de EAN-code van uw elektriciteitsmeter. Om een thuislaadstation te mogen installeren, moeten drie partijen toestemmen: (1) De eigenaar van het pand waar het thuislaadstation geïnstalleerd wordt, omdat er ingegrepen wordt aan zijn eigendom. Het thuislaadstation wordt ook eigendom van de eigenaar van het pand “door bestemming”. (2) De elektriciteitscontractant: degene die een overeenkomst heeft met een elektriciteitsleverancier voor de elektriciteit die in het pand verbruikt wordt. Hij/zij betaalt het verbruik aan de leverancier en wordt daarvoor vergoed door onze partner voor laadinfrastructuur. (3) De bestuurder: de eindgebruiker van het thuislaadstation.

Het thuislaadstation wordt zo dicht mogelijk bij de afleverdatum van de wagen geïnstalleerd. Onze richtdatum is: tussen een maand en een dag voor aflevering. Doorgaans is dat 2 à 4 weken voorafgaand aan de aflevering van de nieuwe wagen.

Enkel voor het thuislaadstation. Als er geen geldige elektrische keuring (meer) is voor de rest van het huis, is het aan de eigenaar om een algehele keuring van het elektriciteitsnet te voorzien.

De thuislaadstations die Alphabet laat plaatsen zijn voorzien om buiten te staan. Ze kunnen ook binnen geïnstalleerd worden, al is reeds gebleken dat sommige brandweerzones de installatie van thuislaadstations binnen niet meer goedkeuren wegens bereikbaarheid bij eventuele brand. Volgens de providers is het echter volledig veilig een thuislaadstation binnen te installeren, en zij proberen de regelgevers tot een duidelijk standpunt te bewegen.

Neen. De bestaande leverancier factureert het volledige verbruik van de gezinswoning aan het gezin. Door middel van het slimme thuislaadstation detecteert de laadpuntoperator hoeveel stroom er verbruikt wordt voor het laden van de wagen. Dat verbruik wordt aan een vaste kWh-prijs maandelijks terugbetaald aan het gezin door de laadpuntoperator. Dit staat volledig los van wie de energieleverancier van de woning is. De laadpuntoperator zorgt er aan de andere kant voor dat het verbruik voor het laden van de wagen doorbelast wordt naar de werkgever via het leasecontract of de laadkaartovereenkomst.

Uw slimme thuislaadstation registreert de kWh die naar uw voertuig vloeit. Op basis van die registratie zal de laadpuntoperator maandelijks rechtstreeks aan u een vast bedrag per kWh terugbetalen. U betaalt nog wel uw energieleverancier, maar het deel voor het opladen van uw wagen recupereert u dus. We adviseren wel om uw maandelijkse voorschotfactuur te laten verhogen, om verrassingen bij uw eindafrekening te vermijden. Het bedrag dat onze partner u terugbetaalt wordt via het leasecontract doorbelast aan uw werkgever.

Vanaf 01/01/2022 dient u uw werkelijke elektriciteitstarief in te geven in de ‘Mijn Laden’-Portal van onze partner voor laadinfrastructuur, onder de rubriek ‘Stroomvergoeding’. De laadpaaloperator zal u aan dat tarief terugbetalen. De reden om af te stappen van de forfaitaire terugbetaling is tweeledig: (1) De snelle evolutie van de energieprijzen de voorbije maanden. (2) De stelling van de fiscus dat de terugbetaling van elektriciteit van het opladen van een wagen thuis niet forfaitair mag gebeuren. Het is dus belangrijk het tarief zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen, om bij eventuele controle van de fiscus te kunnen aantonen dat er geen verdoken loon/inkomen zit in de terugbetaling van de laadkosten. Om het eenheidstarief te bepalen, maakt u de som van volgende kosten op uw factuur: leveringskosten + energiebelasting + opslag duurzame energie + van toepassing zijnde BTW op dat bedrag. Die som drukt u uit in een bedrag in euro/kWh. Als u een dubbele meter heeft, maakt u het gemiddelde van beide tarieven.

Dit wordt besproken in de energiesector en regelgever, maar het is vandaag nog niet duidelijk. U kan wel zelf instellen om de wagen op te laden (u hebt veelal toch de hele nacht de tijd) en zo ‘pieken’ te vermijden.

Ja. U verbruikt meer, dus uw factuur gaat omhoog. Het meerverbruik voor het opladen van uw EV wordt echter maandelijks terugbetaald. We adviseren u om de maandelijkse voorschotfactuur te laten verhogen, om verrassingen bij de eindafrekening te vermijden.

Beide opties zijn mogelijk. Het thuislaadstation wordt geactiveerd met een RFID kaart. Bij deze activatie kan u kiezen dat het thuislaadstation enkel de eigen laadkaart kan lezen (= privé laadpunt) of ook de laadkaart van derden (= publiek laadpunt). Op die laatste manier kunnen dan ook derden laden op uw thuislaadstation met hun eigen kaart. De eigenaar van het thuislaadstation ontvangt dan de vergoeding voor de verbruikte kWh en de eigenaar van de laadkaart zal de factuur krijgen.

Ja, indien uw thuislaadstation ingesteld is als publiek laadpunt. Het verbruik wordt u dan terugbetaald door de laadpuntoperator, die de kost voor laden doorrekent via het leasecontract of de laadkaartovereenkomst van de afnemer.

Ja, indien uw thuislaadstation ingesteld is als publiek laadpunt. Het verbruik wordt u dan terugbetaalt door uw laadpuntoperator, die de kost voor laden doorrekent aan de andere laadpuntoperator. Die laatste factureert op zijn beurt de laadkosten door via het leasecontract of de laadkaartovereenkomst van de afnemer.

Ja. In Europa wordt bijna uitsluitend met een type 2 kabel (Mennekes) gewerkt. Deze zou nu standaard moeten zijn voor alle in Europa geleverde wagens. Sommige oudere modellen Amerikaanse (behalve Tesla) of Aziatische wagens leverden vroeger laadkabels met een Chademo (type 1 stekker).

De technologie bestaat al voor laadpunten, maar die zijn nog erg duur. Sommige automerken zijn er al actief mee bezig, anderen bestuderen nog de mogelijkheden. Waarschijnlijk zal dit pas binnen enkele jaren ‘mainstream’ worden.

Load balancing is een systeem in het laadpunt dat elke seconde het energieverbruik meet en ervoor zorgt dat de beschikbare stroom verdeeld wordt over het laadpunt en de rest van het huishoudelijk netwerk om stroomuitval te voorkomen. Load balancing kan enkel ingesteld worden als er een digitale meter aanwezig is in het huis of als er een optionele load balancing module werd geïnstalleerd.

U kan uw verbruik en de individuele laadsessies opvolgen via het online portaal van onze partner.

Neen. Als u een laadpaal installeert, moet u dat als bestuurder aangeven aan uw brandverzekering, omdat het thuislaadstation een deel van het pand wordt.

Ja. Het thuislaadstation, die aan het huis (of op het domein van het huis) wordt geplaatst, wordt eigendom ‘door bestemming’. De investering van de laadpaal wordt ook over de termijn van het leasecontract volledig afgeschreven. Dus er is geen ‘restbedrag’ meer verschuldigd als het contract op de voorziene einddatum eindigt.

Neen. Een thuislaadstation hangt altijd vast aan een leasecontract van een wagen. Het leasecontract van de wagen is de link waarop wij de verbruiken van het thuislaadstation koppelen en zo correct kunnen factureren.

Neen. Einde contract wordt het thuislaadstation administratief ontkoppeld van de wagen, en gekoppeld aan het contract van de nieuwe elektrische wagen. Bij het afsluiten van een nieuw contract voor een elektrische wagen dient een thuislaadstation niet opnieuw als accessoire gekozen te worden als de woning van de bestuurder al is voorzien van een passend laadpunt.

Ja, maar... (1) Een laadpunt is uitgerust met een SIM-kaart en zou eenvoudig kunnen gewisseld worden voor een SIM-kaart van een andere laadpuntoperator indien daar door ons toedoen, uw toedoen of door toedoen van uw werkgever een andere partner de voorkeur zou genieten. (2) Elke laadpuntoperator installeert zijn eigen laadpunten. Hierbij zijn ze zeker van een correcte installatie en geteste werking. Laadpuntoperatoren kunnen terughoudend zijn om laadpunten van andere operatoren over te nemen door twijfel aan de correcte installatie en werking.

Nee. Een werkgever kan een laadinfrastructuur belastingvrij ter beschikking stellen. Bij het aflopen van het leasecontract, wordt de laadpaal eigendom van de eigenaar van het pand, en blijft de infrastructuur hangen. In theorie is er dan een VAA verschuldigd, al blijkt in de praktijk dat dit voordeel moeilijk in te schatten is, en dus nagenoeg 0 is.

De Mobility Policy van het bedrijf moet duidelijk stipuleren wat er gebeurt indien bijkomende kosten gemaakt worden omdat de werknemer verhuist tijdens de looptijd van het contract.

De Mobility Policy moet duidelijk bepalen wat er gebeurt indien een werknemer het bedrijf voortijdig verlaat. Overweeg de volgende opties: (1) Het bedrijf blijft de kost voor de laadinfrastructuur dragen. (2) De werknemer betaalt het bedrijf de resterende leasebedragen voor de laadinfrastructuur. (3) Het leasecontract voor de laadinfrastructuur wordt beëindigd. De werkgever en werknemer delen de kosten. (4) De nieuwe werkgever gaat akkoord om het leasecontract en de laadinfrastructuur over te nemen.

Nog niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons
Contact us