public charging

Veelgestelde vragen over publiek laden

  • Overzicht
  • Publiek laden
Contacteer onsAfbeelding van contact

Publiek laden

Een laadkaart of laadpas beschikt over een RFID-chip die kan gescand worden aan en gelezen worden door een slim laadpunt. Dit zorgt ervoor dat uw laadbeurt geregistreerd wordt en gekoppeld aan uw account om de facturatie voor de laadbeurt op een correcte manier te laten verlopen. Onze laadkaart kan u gebruiken voor thuisladen, laden op het werk en publiek laden (tenzij anders bepaald door uw bedrijf). Als een thuislaadpunt bij familie of vrienden is ingesteld als publiek laapdunt, kan u ook daar op ‘eigen rekening’ laden met uw laadkaart.

Bij de installatie van een thuislaadpunt gekoppeld aan een leasevoertuig bij Alphabet, ontvangt u een laadkaart van Alphabet of haar partner. Als uw bedrijf een 3de partij kiest voor de installatie van laadpunten, zal deze partij de laadkaarten voorzien voor de bestuurders.

U neemt contact op met uw fleetmanager of Alphabet Driver Center om een nieuwe laadkaart aan te vragen. Het is cruciaal om snel te handelen om een nieuwe laadkaart te bekomen: (1) om uw wagen te kunnen laden en bijgevolg te kunnen blijven rijden, en (2) omdat quasi geen laadstations ingesteld en uitgerust zijn om laden met een traditionele kredietkaart toe te laten.

Voor publiek laden kan u de laadkaart gebruiken die u wordt aangeleverd door Alphabet of haar partner, tenzij anders bepaalt door uw bedrijf. Dat kan er ook voor zorgen om een aparte leverancier te kiezen voor publiek laden.

Het netwerk van publieke laadpalen breidt quasi dagelijks uit, dus gaandeweg zullen er voldoende laadpalen komen. Goed om weten: de ervaring leert dat slechts 10% van de laadbeurten publiek gebeurt. 70% van het laden gebeurt thuis, 20% op het werk. De laadinfrastructuur in België bedroeg in 2022 gemiddeld 8,8 laadpunten per 100km, en 73 publieke laadstations per 100.000 inwoners.

Publiek laden kan aan alle laadpalen van aanbieders waarmee onze partner voor laadinfrastructuur een roamingovereenkomst heeft. Minstens 80 % van de laadpalen in België zitten in het roamingnetwerk van onze partner voor laadinfrastructuur en dat netwerk breidt dagelijks uit. De meest recente lijst van de roamingpartners kan u vinden via deze link. Via onze Alphabet App kan u zien waar publieke laadpalen staan.

De prijzen voor publiek laden variëren naargelang de aanbieder die zijn langetermijncontracten afsluit met een energieleverancier naar zijn keuze. De prijzen kunnen (in normale marktomstandigheden) met een factor 3 à 6 hoger liggen dan voor thuisladen of laden op het werk. Vandaag is het nog onduidelijk wat waar betaald dient te worden, maar verschillende organisaties dringen aan op een Europese regelgeving daaromtrent.

Nee. De laadkaart is actief op een roamingplatform, waardoor de laadkaart werkt op alle platformen waarmee onze partner voor laadinfrastructuur een roamingovereenkomst heeft. Dat wil dus ook zeggen dat de laadkaart niet begrensd kan worden naar locatie of bedrag en bijgevolg uw medewerkers ook in het buitenland (EU) kunnen laden.

Nog niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons
Contact us