Reconocimientos portada

Zrównoważony rozwój jednym z kluczowych aspektów podejmowania decyzji przez firmy w UE

  • Przegląd
  • Badanie Alphabet | EFEM
  • Pobierz raport
Skontaktuj się z namiobraz przedstawiający contact

Badanie Alphabet przeprowadzone na bazie raportu
Europejskiego Monitora Emisji Floty

EFEM PL infografika

Uczestnicy: 700 fleet managerów
z 12 europejskich krajów

Badanie Alphabet | Wnioski:

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych aspektów podejmowania decyzji przez firmy w UE. Jednak chociaż co druga firma wyznaczyła konkretne cele w zakresie emisji CO₂ na przyszłość, tylko jedna trzecia z nich faktycznie monitoruje emisje CO₂ . To tylko jedno z ustaleń Europejskiego Monitora Emisji Floty firmy Alphabet (EFEM). Wyniki badania pokazują, że w branży brakuje holistycznego narzędzia do pomiaru, a tym samym skutecznego ograniczania emisji CO₂, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

W europejskich firmach zrównoważony rozwój już na stałe zyskał swoje miejsce w strategiach biznesowych. Firma Alphabet wykorzystała to, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zbierając i publikując  ankietę European Fleet Emission Monitor (EFEM) wśród ponad 700 menedżerów flot w Europie. Jej wyniki pokazują, że firmy mogą być zmuszone do przyjęcia bardziej kompleksowego podejścia, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Według badania, podczas gdy 51% firm uznaje znaczenie zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach biznesowych, tylko 37% z nich aktywnie monitoruje swoje emisje.

Co ciekawe, 17% ankietowanych firm w ogóle nie miało wiedzy na temat swoich emisji CO₂. Wyniki te wskazują, że wiele firm może nie podejmować odpowiednich działań w celu śledzenia i zmniejszania swojego śladu węglowego, pomimo uznania znaczenia zrównoważonego rozwoju w ich działalności.

 

EFEM PL infografika
EFEM PL wykres

Zrównoważony rozwój jako potencjalny przełom

Pomimo tego, że 61% firm uznaje znaczenie zrównoważonego rozwoju w planowaniu floty, większość nadal zaniedbuje monitorowanie CO₂, jak wskazują dane. Zrównoważony rozwój jest uznawany za jeden z najważniejszych czynników dla menedżerów flot, a prawie taka sama liczba (60%) uznaje jego ogólne znaczenie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Kolejne 38% zdaje sobie sprawę z jego znaczenia i dyskutuje o nim, ale nie zawsze bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy podejmowaniu decyzji. Tylko 9,6% firm wyraźnie stwierdziło, że nie będzie uwzględniać zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach dotyczących całej firmy.

 

Okiem CEO

„Jesteśmy świadkami zmiany w myśleniu ekonomicznym. Zrównoważony rozwój zyskał znacznie większe znaczenie w procesie podejmowania decyzji w ciągu ostatnich kilku lat” — mówi Markus Deusing, CEO Alphabet International. „Planowanie floty jest doskonałym przykładem tego, jak trudne może być zrównoważenie efektywności ekonomicznej lub rentowności z modelem biznesowym zorientowanym na zrównoważony rozwój. Sukces i zrównoważony rozwój muszą być kompatybilne i może tak być. Pierwszym krokiem jest zapewnienie systemu, który pozwoli menedżerom flot sporządzić wiarygodny obraz ich status quo i odpowiednio wprowadzić zmiany”.

Pomimo potencjalnych korzyści, e-paliwa są obecnie droższe w produkcji niż paliwa kopalne, a ich skalowalność i konkurencyjność zależą od dostępności taniej odnawialnej energii elektrycznej oraz technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Ponieważ jednak koszty energii odnawialnej nadal spadają, a polityka zachęca do przyjmowania paliw niskoemisyjnych, e-paliwa mogą stać się kluczowym elementem zrównoważonego systemu energetycznego.

 

markus-deusing
EFEM PL strzałka

Firmy muszą znać swoje liczby

Czterech na pięciu klientów Alphabet w Europie uważa, że redukcja emisji CO₂ w ich flocie jest ważna. W rzeczywistości 51% tych klientów wyznaczyło sobie konkretne cele związane z emisją CO₂ na przyszłość, a ponad jedna trzecia stawia sobie za cel te cele w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat. Aby osiągnąć swoje cele w zakresie emisji, firmy muszą monitorować emisje CO₂ swojej floty. Jednak prawie 20% badanych firm w ogóle nie monitoruje swoich emisji. Z drugiej strony tylko 37% firm monitoruje obecnie emisje swoich flot.

Ci, którzy nie mają odpowiedniego rozwiązania do monitorowania, korzystają z własnych wyliczeń na podstawie danych dotyczących zużycia paliwa (48,3%), a jedna trzecia polega na danych producenta zebranych jeszcze w arkuszach Excela (31,3%).

„Dogłębnie rozumiejąc i doceniając naszych klientów, zidentyfikowaliśmy pilną potrzebę kompleksowego i przyjaznego dla użytkownika rozwiązania do monitorowania CO₂” — mówi Andreas Baron, ekspert ds. Reporting Directive) obowiązujący od 2024 r., szczególnie dla klientów korporacyjnych. „Naszym celem jest poprowadzenie menedżerów flot i ds. umożliwia im dokonywanie trwałych modyfikacji. Dlatego Alphabet inwestuje i współpracuje z cenionym partnerem zewnętrznym w celu opracowania innowacyjnego narzędzia CO₂, które umożliwia menedżerom flot podejmowanie świadomych i sensownych decyzji. W nadchodzących tygodniach i miesiącach przedstawimy bardziej ekscytujące aktualizacje dotyczące naszej nowej współpracy”. Dzięki nadchodzącemu najnowocześniejszemu rozwiązaniu Alphabet menedżerowie flot będą mogli zrównoważyć efektywność ekonomiczną ze zrównoważonymi praktykami, z łatwością dokonując świadomych wyborów.

Elektryfikacja wciąż największym wyzwaniem

Wyniki raportu podkreślają znaczenie elektryfikacji dla dążenia klientów do zrównoważonego rozwoju. Zdumiewające 69% klientów wierzy, że ich floty zostaną ostatecznie w pełni zelektryfikowane, a 30% spodziewa się, że ich floty będą całkowicie wolne od benzyny i oleju napędowego w ciągu najbliższych sześciu do dziesięciu lat. Pomimo tego optymizmu badanie ujawniło również istotne wyzwania, którym należy sprostać, zanim zelektryfikowane floty staną się rzeczywistością.

Przytłaczająca liczba 94% menedżerów flot wymieniła główne przeszkody na drodze do elektryfikacji, z odpowiednio zasięgiem (38%) i infrastrukturą ładowania (36%) na szczycie listy. Ponadto niechęć pracodawców do przejścia z tradycyjnych pojazdów była niepokojąca dla 6,8% ankietowanych. Oczywiste jest, że chociaż elektryfikacja jest na horyzoncie, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby pokonać te przeszkody i urzeczywistnić zrównoważone floty.

 

EFEM PL procenty
EFEM PL wykres koło

Liczby nie kłamią

„Uważam, że ankieta jest swego rodzaju dzwonkiem alarmowym dla firm, aby podjęły natychmiastowe działania w celu ograniczenia emisji i przyjęcia bardziej zrównoważonego podejścia. Obowiązkiem każdego z nas jest dawanie przykładu i wdrażanie środków, które pomogą stworzyć bardziej zieloną przyszłość dla przyszłych pokoleń” — mówi Markus Deusing.

 

 

* Badanie przeprowadzone w IV kwartale 2022 roku wśród klientów Alphabet (menedżerów flot) w 12 europejskich krajach 

EFEM pobierz baner

Pobierz cały raport Alphabet

European Fleet Emission Monitor by Alphabet (2,37 MB)European Fleet Emission Monitor by Alphabet (2,37 MB)

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Elektrisch leasen

eMobility Consulting

Połącz rentowność ze zrównoważonym rozwojem i wzmocnij w ten sposób wizerunek swojej firmy. Umożliwimy Ci szybkie wdrożenie oraz efektywne i ekonomiczne wykorzystanie pojazdów elektrycznych w Twojej firmie.

Dowiedz się więcej

Korzyści e-mobility consulting

  • obraz przedstawiający checkFilledJeden unikalny punkt kontaktowy
  • obraz przedstawiający checkFilledOsobiste konsultacje z doświadczonymi ekspertami
  • obraz przedstawiający checkFilledKompletne rozwiązania umożliwiające łatwą elektryfikację
  • obraz przedstawiający checkFilledSzeroka gama pojazdów elektrycznych oraz hybryd typu plug-in
  • obraz przedstawiający checkFilledPełne wsparcie obejmujące także infrastrukturę do ładowania