e-Mobilność

Zrównoważone alternatywy - E-paliwa: przełom w zrównoważonym transporcie?

opublikowany 9.05.2023
Sustainable alternatives series: Breathe in a second life: How e-car batteries can be reused and recycled

Zmiany klimatu to jedno z najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesny świat. Emisje gazów cieplarnianych z transportu i innych źródeł przyczyniają się do ocieplenia planety, co sprawia, że konieczne jest znalezienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności. E-paliwa to obiecująca alternatywa, która może pomóc w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla z transportu. W tym artykule przyjrzymy się światu e-paliw, badając firmy je produkujące i ich potencjał do zrewolucjonizowania przyszłości mobilności.

Napędzanie przyszłości: rozwój e-paliw
E-paliwa, znane również jako elektropaliwa, stanowią obiecujące rozwiązanie zmniejszające zależność od paliw kopalnych, zmniejszające emisje gazów cieplarnianych i przyspieszające przejście na zrównoważony system energetyczny. Proces ich wytwarzania polega na wykorzystaniu odnawialnej energii elektrycznej do rozbicia wody na wodór i tlen w drodze elektrolizy. Wodór jest następnie łączony z wychwyconym dwutlenkiem węgla i innymi chemikaliami, takimi jak metan lub metanol, w procesie zwanym Power-to-Liquid (PtL) w celu wytworzenia paliw syntetycznych, które mogą zastąpić paliwa kopalne.

Jedną z najważniejszych zalet e-paliw jest ich kompatybilność z istniejącą infrastrukturą i silnikami. Mogą być stosowane w konwencjonalnych silnikach spalinowych bez znaczących modyfikacji, co czyni je realną opcją dla sektora transportowego. Ponadto produkcja e-paliw może pomóc sprostać niektórym wyzwaniom związanym z odnawialnymi źródłami energii, takim jak nieciągłość i równoważenie sieci. Oprócz swojej wszechstronności oferują korzyści dla środowiska. Ponieważ są wykonane z odnawialnych źródeł energii, są uważane za neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że ich spalanie nie uwalnia dodatkowego dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia zmian klimatycznych.

Pomimo potencjalnych korzyści, e-paliwa są obecnie droższe w produkcji niż paliwa kopalne, a ich skalowalność i konkurencyjność zależą od dostępności taniej odnawialnej energii elektrycznej oraz technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Ponieważ jednak koszty energii odnawialnej nadal spadają, a polityka zachęca do przyjmowania paliw niskoemisyjnych, e-paliwa mogą stać się kluczowym elementem zrównoważonego systemu energetycznego.

e-fuels

Napędzanie zrównoważonego rozwoju: producenci e-paliw i producenci samochodów
Kilka firm na całym świecie aktywnie bada i produkuje e-paliwa, w tym P1 Performance Fuels, BMW, Audi, Porsche i Bosch. P1 Performance Fuels z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest jedną z takich firm. Produkują je z dwutlenku węgla wychwytywanego z atmosfery lub procesów przemysłowych, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. Twierdzą również, że osiągnęli 30% redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi.

Kilku producentów samochodów, w tym BMW, również bada potencjał e-paliw. BMW testuje je od 2014 roku i współpracuje z kilkoma partnerami przy ich produkcji. W 2020 roku ogłosili partnerstwo ze szwedzką firmą energetyczną Vattenfall w celu produkcji paliw syntetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. BMW aktywnie promuje również stosowanie e-paliw i opowiada się za włączeniem ich do nadchodzących europejskich przepisów dotyczących emisji CO2, wierząc, że mogą one odegrać znaczącą rolę w redukcji emisji z istniejących silników spalinowych i pomóc wypełnić lukę, dopóki pojazdy elektryczne nie staną się bardziej rozpowszechnione.

Inne firmy, takie jak Audi i Porsche, również dużo inwestują w produkcję e-paliw. Audi uruchomiło pilotażową fabrykę w Niemczech, aby produkować je z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, podczas gdy Porsche współpracuje z Siemens Energy i innymi partnerami, aby produkować je na większą skalę. Bosch, czołowy dostawca części motoryzacyjnych, również inwestuje w e-paliwa i planuje je produkować w zakładzie w Niemczech.

Droga przed nami: poruszanie się po szansach i wyzwaniach związanych z e-paliwami
E-paliwa mogą zrewolucjonizować branżę transportową poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z istniejących silników spalinowych. Są również odnawialne i mogą być produkowane przy użyciu różnych odnawialnych źródeł energii, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych paliw kopalnych. Jednak nadal znajdują się one na wczesnym etapie rozwoju i obecnie odpowiadają za niewielki procent światowego zużycia paliwa. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, potrzebne będą znaczne inwestycje i wsparcie rządowe. Niemniej jednak, jeśli e-paliwa mogą być produkowane na dużą skalę i po przystępnej cenie, mogą pomóc wypełnić lukę, dopóki pojazdy elektryczne nie staną się bardziej rozpowszechnione.

Podsumowując, e-paliwa mogą odegrać kluczową rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla w transporcie, a firmy takie jak P1 Performance Fuels, Audi, Porsche i Bosch są obecnie zaangażowane w aktywne badania i produkcję tych paliw. Producenci samochodów, tacy jak BMW, również badają ich potencjał i popierają włączenie ich do przyszłych przepisów dotyczących emisji CO2. Choć wciąż znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, e-paliwa oferują świetlaną perspektywę promowania zrównoważonej mobilności w przyszłości.

Małgorzata Kenig, Alphabet Polska

Małgorzata Kenig

Kontakt dla mediów: +48 605 417 577

Powiązane artykuły i usługi

Alphabet Polska na EV Experience

EV Experience – największy test samochodów elektrycznych w Polsce