• Szkody komunikacyjne

W Alphabet staramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości i potrzeby

Poniżej znajdziesz listę najczęściej pojawiających się pytań związanych ze szkodami komunikacyjnymi.

Potrzebuję zgłosić powstałą na pojeździe szkodę — co muszę zrobić?

Prosimy o zgłoszenie uszkodzenia pojazdu na numer Alphabet Assistance 24h: +48 509 464 464 lub poprzez formularz zgłoszenia szkody.

Zauważyłem uszkodzenie lakieru, które nie jest następstwem szkody - co muszę zrobić?

Prosimy o wizytę w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu celem rozpatrzenia naprawy gwarancyjnej. W trakcie wizyty należy posiadać i przedstawić uzupełnioną książkę serwisową pojazdu.

W jakich sytuacjach powinienem poprosić o holowanie pojazdu?

Holowanie pojazdu uzasadnione jest w sytuacji uszkodzenia pojazdu, które powoduje jego unieruchomienie lub brak możliwości kontynuacji jazdy w sposób bezpieczny i zgodny z prawem np. uszkodzenie szyby czołowej, oświetlenia zewnętrznego, lewego lusterka pojazdu.

Jakie dokumenty i informacje powinienem przekazać w związku z likwidacją szkody?

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pracownikowi warsztatu poniższych dokumentów, umożliwiających ubezpieczycielowi rozpatrzenie odpowiedzialności za szkodę:

 • podpisane, czytelnie i szczegółowo wypełnione druki zgłoszenia szkody;
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub oryginał pokwitowania w przypadku zatrzymania dowodu przez policję,
 • aktualny certyfikat OC,
 • obustronna kopia prawa jazdy kierowcy w momencie zdarzenia,
 • obustronna kopia dowodu osobistego, jeżeli ubezpieczyciel wymaga dodatkowo takiego dokumentu,
 • inne zgromadzone dokumenty np. oryginał oświadczenia sprawcy szkody, notatka policji z miejsca zdarzenia,
 • w przypadku kradzieży pojazdu zaświadczenie z policji o dokonanym zgłoszeniu z podanym nr VIN pojazdu (należy przekazać na adres Alphabet Polska)

Nastąpiła kradzież pojazdu lub jego elementów lub pojazd został uszkodzony przez nieznanego sprawcę - co muszę dodatkowo zrobić?

Prosimy o dokonanie zgłoszenia na policję w czasie do 12 godzin od momentu odnotowania zdarzenia.

Jestem stroną poszkodowaną w zdarzeniu - co muszę zrobić?

Prosimy o uzyskanie danych sprawcy szkody w tym numeru i okresu obowiązywania polisy OC, nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego oraz oświadczenia o winie. Na podstawie zgromadzonych informacji Alphabet Polska, będzie mogło zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Zachęcamy do wydrukowania wzoru oświadczenia, które ułatwi Ci zgromadzenie wymaganych informacji. Dotyczy to także uszkodzeń pojazdu powstałych z winy np. zarządcy drogi, administratora budynku, myjni samochodowej. W sytuacjach spornych prosimy koniecznie wezwać policję i uzyskać notatkę z miejsca zdarzenia.

Pobierz wspólne oświadczenie o szkodzie

Gdzie mogę otrzymać odpowiedni druk zgłoszenia szkody do wypełnienia?

Druk zgłoszenia szkody otrzymasz w serwisie lub jeżeli podałeś swój adres mailowy podczas zgłoszenia szkody, zostanie wysłany do Ciebie e-mailem.

Jak przebiega proces likwidacji szkody i naprawy samochodu?

Po zarejestrowaniu Twojego zgłoszenia, Alphabet Polska informuje ubezpieczyciela o szkodzie i wysyła zlecenie naprawy do serwisu. Serwis kontaktuje się z Tobą i ustala termin naprawy, jeżeli pojazd nie był holowany po zdarzeniu. Następnie serwis przekazuje zgormadzone dokumenty do ubezpieczyciela i po uzyskaniu akceptacji zakresu oraz kosztów, przystępuje do naprawy. Po jej zakończeniu serwis kontaktuje się z Tobą, żeby ustalić termin zwrotu naprawionego samochodu.

Na jaki okres przysługuje mi samochód zastępczy w związku z naprawą pojazdu?

Samochód zastępczy przysługuje Ci maksymalnie na czas naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż wynika to z umowy z Alphabet Polska. Przypominamy iż w celu uniknięcia dodatkowych kosztów samochód zastępczy powinien zostać zwrócony w dniu zakończenia naprawy, w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji oraz z taką samą ilością paliwa, jak w momencie jego wydania. Zwrot auta zastępczego można umówić za pośrednictwem Alphabet Assistance 24h.

W wyniku szkody komunikacyjnej został zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu ? co muszę zrobić?

Prosimy przekazać oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego do serwisu realizującego naprawę Twojego samochodu. Dowód rejestracyjny otrzymasz wraz z pojazdem po zakończonej naprawie.

Za jakie uszkodzenia/zdarzenia ubezpieczyciel może ograniczyć lub nie przyjąć odpowiedzialności?

Ubezpieczyciel może nie przyjąć lub ograniczyć odpowiedzialność jeżeli np.:

 • przekroczono termin zgłoszenia szkody, a miało to wpływ na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • odnotowano niezgodność zakresu uszkodzeń z okolicznościami wskazanymi w druku zgłoszenia szkody,
 • na naprawianym elemencie odnotowano uszkodzenia niezwiązane ze szkodą,
 • samochód nie posiadał ważnego badania technicznego na dzień wystąpienia szkody,
 • kierowca nie posiadał uprawnień do poruszania się pojazdem,
 • sprawcy szkody nie został ustalony,
 • wartość netto szkody nie przekracza franszyzy integralnej lub redukcyjnej ubezpieczenia AC
 • nie przekazano wymaganych dokumentów (np. wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody),
 • uszkodzenia pojazdu mają charakter eksploatacyjny, błędu pilotażu (np. korozja, zatankowanie niewłaściwego paliwa, uszkodzenie silnika w wyniku zassania wody),
 • nie dokonano zgłoszenia zdarzenia na policję, a była taka konieczność,
 • inne/ pozostałe wykluczenia odpowiedzialności wyszczególnione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia pojazdu,

Umowa z Alphabet nie obejmuje obsługi w zakresie likwidacji i rozliczania szkód komunikacyjnych - co muszę zrobić?

Prosimy o dokonanie zgłoszenia szkody do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego, wypełnienie formularza zgłoszenia szkody i odesłanie go na adres szkody@alphabet.pl. Alphabet Polska zarejestruje zgłoszenie i wystawi stosowne upoważnienie. Dzięki niemu będziesz miał możliwość rozliczenia szkody z wybranym przez Ciebie serwisem oraz ubezpieczycielem.

Pobierz formularz zgłoszenia szkody

Potrzebuję duplikat potwierdzenia ubezpieczenia OC - co muszę zrobić?

Wyślij wniosek o duplikat na adres: ubezpieczenia@alphabet.pl, podając numer rejestracyjny pojazdu.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o ubezpieczeniu proponujemy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Auto Casco:

Pobierz OWU Inter Risk

Pobierz OWU Gothaer

Pobierz OWU Hestia

Pobierz AC Aneks OWU Hestia

Pobierz OWU Uniqa

Pobierz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Inter Risk

Pobierz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Hestia

Uszkodziłeś samochód?

Skorzystaj z formularza, który pomoże szybko zarejestrować i zlikwidować szkodę.

Znajdź najbliższy warsztat

Skorzystaj z wygodnej wyszukiwarki warsztatów współpracujących z Alphabet.

Alphabet Assistance pomoże Ci przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Phone: 
+48 509 464 464
kontakt [at] alphabet.pl