man-inside-car-navigation

Platforma aukcyjna - odbiorcy hurtowi

  • Przegląd
  • FAQ
  • Przewodniki po platformie aukcyjnej
Skontaktuj się z namiobraz przedstawiający contact
ccolleagues-phone-outside

Platforma aukcyjna Alphabet

Zapraszamy do udziału w naszych aukcjach online

Najczęściej zadawane pytania - czyli o czym warto wiedzieć

Konto można utworzyć poprzez uzupełnienie danych w formularzu rejestracyjnym na platformie aukcyjnej.

Aukcje dedykowane są dla klientów będących podmiotami gospodarczymi, których działalność związana jest ze sprzedażą pojazdów używanych. Jakie dokumenty dołączyć do zgłoszenia?

Zgodnie z regulaminem aukcji, wymagane dokumenty to m.in.:

  • zaakceptowany i podpisany przez przedstawicieli Uczestnika, zgodnie z zasadami jego reprezentacji, Regulamin Aukcji (w trakcie rejestracji. na platformie),
  • dokumenty potwierdzające rejestrację NIP i REGON,
  • KRS lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Uczestnika.

Dokumenty wystarczy dołączyć do formularza rejestracyjnego podczas składania wniosku o założenie nowego konta.

Tak, Alphabet nie pobiera opłat w związku z utworzeniem konta.

Adres e-mail jest unikatowym identyfikatorem konta i nie ma możliwości jego zmiany. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany tego parametru, należy utworzyć nowe konto wykorzystując formularz rejestracyjny. W celu zmiany hasła należy wykorzystać opcje „Zmień hasło” dostępne w panelu „Moje Ustawienia” – opcja dostępna po zalogowaniu.

W przypadku, gdy konto zostało zablokowane (np. poprzez trzykrotne wpisanie błędnego hasła) możliwe jest usunięcie blokady jedynie z poziomu administratora. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem aukcji, wysyłając wiadomość z adresu e-mail przypisanego do konta, na adres uzywane@alphabet.pl

obraz przedstawiający start

Organizacja i przebieg aukcji

Ogłoszenie aukcji przez Alphabet skutkuje powiadomieniem użytkowników poprzez korespondencję e-mail o zbliżającej się aukcji.

Ceny oferowanych pojazdów są cenami brutto, informacja o łącznym koszcie transakcji wyświetlana jest podczas składania oferty.

Tak, uczestnictwo w aukcji nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

W przypadku złożenia najwyższej oferty podczas trwania aukcji i zaakceptowaniu jej przez Alphabet, do transakcji doliczana jest kwota 500 zł (netto) tytułem kosztów administracyjnych poniesionych przez Organizatora w związku ze zorganizowaniem aukcji i przygotowaniem dokumentów sprzedaży pojazdu oraz pojazdu do wydania Uczestnikowi.

Oferta Alphabet obejmuje samochody osobowe i dostawcze, których rok produkcji z reguły nie przekracza okresu trwania umowy leasingowej. Za pośrednictwem naszej platformy znajdziesz różne marki i modele sprawdzonych i zadbanych samochodów poleasingowych.

obraz przedstawiający transportToService

Zapłata za pojazd i jego odbiór

Lokalizacja pojazdu wskazana jest na platformie aukcyjnej w szczegółach oferty.

Odbiór pojazdu możliwy jest kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora o odnotowaniu wpłaty za wylicytowany pojazd oraz uiszczeniu opłaty administracyjnej.

Odbiór pojazdu możliwy jest w dni robocze, w godzinach dostępności biura Organizatora, tj. od 9:00 do 17:00

obraz przedstawiający carConfigurator

Panel „Mój Alphabet” i szczegóły oferty

Lista pojazdów wylicytowanych domyślnie wyświetla zakupy z ostatnich 7 dni. W celu odnalezienia pojazdów zakupionych wcześniej należy rozszerzyć wyświetlany okres wybierając odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

W takim przypadku nie została osiągnięta cena minimalna, za którą Alphabet (sprzedawca) zgodzi się sprzedać pojazd. Oferta pozostaje w decyzji Alphabet, w przypadku zaakceptowania oferty pojazd zostaje przekierowany na listę „Pojazdy wygrane”, odrzucenie oferty aukcji przez Organizatora skutkuje przeniesieniem pojazdu na listę „Pojazdy niewygrane”.

Raport stanu technicznego przygotowany przez rzeczoznawcę dostępny jest na platformie aukcyjnej. Na odpowiedniej liście w panelu „Mój Alphabet” należy wybrać poszukiwany pojazd, raport jest dostępny w szczegółach oferty.

Przewodniki po platformie aukcyjnej

obraz przedstawiający guidedSearch

Przewodnik po platformie

Alphabet Used Cars 2.0

Pobierz (2,82 MB)pobierz
obraz przedstawiający lcvUsage

Zmiany na platformie

Alphabet Used Cars 2.0

Pobierz (1,74 MB)pobierz
obraz przedstawiający ident

Przewodnik po platformie

European Sales Platform

Pobierz (1,23 MB)pobierz
European Sales Platform - przewodnik Alphabet

Platforma aukcyjna | KROK PO KROKU

___

obraz przedstawiający play