• Pechverhelping

Pechverhelping

Bij pech of schade waardoor uw bestuurders niet verder kunnen rijden, staat de Alphabet pechdienst steeds klaar. 24 uur per dag en 7 dagen per week is de pechdienst bereikbaar op het nummer +32 (0) 78 15 05 35.

Op welke hulp kunt u rekenen?

Uw bestuurders genieten bijstand indien de wagen strandt door pech, ongeval, brand, diefstal of vandalisme, waardoor gebruik van het voertuig onmogelijk is.

In België

Is het gedekte voertuig geïmmobiliseerd langs de openbare weg of thuis? Dan stuurt Alphabet Assistance een pechverhelper die, indien mogelijk, de herstelling ter plaatse uitvoert. Als een herstelling ter plaatse niet mogelijk is, zorgt Alphabet Assistance voor een sleping. In dat geval stellen we een vervangwagen ter beschikking.

In het buitenland

Staat de auto geïmmobiliseerd langs de openbare weg of op de verblijfsplaats in het buitenland door een ongeval of mechanisch defect? Dan organiseert en betaalt Alphabet de komst van een pechverhelper die de wagen ter plaatse tracht te herstellen of van een vervoerder voor het slepen van het gedekte voertuig naar de dichtstbijzijnde merkgarage. Naargelang de duur van de herstelling en het feit of de bestuurders op heenreis, op bestemming of op terugreis is, zal Alphabet steeds de meest geschikte oplossing aanbieden.

Vervangwagen

Ook op het vlak van vervangwagens kiest u bij Alphabet voor maatwerk. U hebt de keuze tussen tal van mogelijkheden:

  • een vervangwagen van categorie A (kleine auto),
  • een vervangwagen uit één categorie lager dan uw leasewagen,
  • een vervangwagen van dezelfde categorie als uw leasewagen,
  • enkel een vervangwagen bij een immobilisatie van langer dan 24 uur,
  • in alle gevallen een vervangwagen,
  • enzovoort.

De keuze is aan u. In alle gevallen krijgt u van ons een representatieve wagen ter beschikking, zolang het nodig is en zonder beperking in tijd of aantal kilometers.

Algemene voorwaarden

Bovenstaande beschrijving van de waarborgen is een uittreksel uit de algemene voorwaarden. Voor meer inlichtingen wordt verwezen naar algemene voorwaarden van Alphabet Assistance en Touring. De prestaties worden gewaarborgd door de Koninklijke Belgische Touring Club vzw (RPR Brussel 0403.471.597), waarvan de zetel gevestigd is in België, Wetstraat 44 te 1040 Brussel.

Download de algemene voorwaarden