Verder naar hoofd artikel

Pech onderweg

Bij pech of schade kunt u contact opnemen met de pechdienst van Alphabet: 24 uur per dag, 7 dagen per week op het nummer at +32 (0) 78 15 05 35.

Op welke hulp kunt u rekenen? 

U geniet bijstand indien uw wagen strandt door pech, ongeval, brand, diefstal of vandalisme, waardoor gebruik van het voertuig onmogelijk is. 

In België

Is uw gedekte voertuig geïmmobiliseerd langs de openbare weg of thuis? Dan stuurt Alphabet Assistance een pechverhelper die, indien mogelijk, de herstelling ter plaatse uitvoert. Als een herstelling ter plaatse niet mogelijk is, zorgt Alphabet Assistance voor een sleping. In dat geval stellen we een vervangwagen ter beschikking. 

In het buitenland

Staat uw auto geïmmobiliseerd langs de openbare weg of op uw verblijfplaats in het buitenland door een ongeval of mechanisch defect? Dan organiseert en betaalt Alphabet de komst van een pechverhelper die uw wagen ter plaatse tracht te herstellen of van een vervoerder voor het slepen van het gedekte voertuig naar de dichtstbijzijnde merkgarage. Naargelang de duur van de herstelling en het feit of de bestuurder op heenreis, op bestemming of op terugreis is, zal Alphabet de meest geschikte oplossing aanbieden. 

Vervangwagen

De vervangwagen wordt tijdens de herstellingsperiode voor maximaal 5 opeenvolgende dagen gratis ter beschikking gesteld (tenzij anders contractueel bepaald). Maakt u langdurig gebruik van een vervangwagen? Neem dan zeker de regels inzake onderhoud en herstelling in acht. Als u beschikt over een Alphabet Fuel Pass, dan kunt u die blijven gebruiken voor de vervangwagen. 

Meld uw vervangwagen steeds af. Dit kan door contact op te nemen met onze Short Term Rent afdeling via str@alphabet.be .

Algemene voorwaarden

Bovenstaande beschrijving van de waarborgen is een uittreksel uit de algemene voorwaarden. Voor meer inlichtingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden van Alphabet Assistance De prestaties worden gewaarborgd door de Koninklijke Belgische Touring Club vzw (RPR Brussel 0403.471.597), waarvan de zetel gevestigd is in de Wetstraat 44, in 1040 Brussel.

Hi, I am Alphie. How can I help you?