Woman at a picnic spot at the beach

Uw ecologische voetafdruk verkleinen

Ontdek wat wij kunnen doen om uw onderneming duurzamer te maken.

  • Overzicht
  • Uw partner voor duurzame mobiliteit
  • Redenen om acties te ondernemen
  • Stappenplan
  • Belangrijkste instrumenten
Contacteer ons

Uw partner voor duurzame mobiliteit

De klimaatverandering brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor ondernemingen. Een goed uitgedacht mobiliteitsconcept kan u niet alleen helpen om uw CO2-voetafdruk te verkleinen, maar kan u ook aanzienlijke besparingen opleveren.

Bij ons vindt u oplossingen waarmee u uw wagenpark stap voor stap efficiënter kunt maken en zo uw persoonlijke duurzaamheidsdoelen kunt nastreven.

Door de overstap te maken naar klimaatneutrale energiebronnen en aandrijvingen voor uw voertuigen, kunt u grote vooruitgang boeken bij uw klimaatdoelstellingen.

Ontdek onze adviesdiensten

  • Advies over elektrisch rijden
  • Advies totale gebruikskosten (TCO)
  • Fleet Agent

Het belang van duurzaamheid

Duurzaamheid verbetert de kwaliteit van ons leven, ze beschermt ons milieu en behoudt onze natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties. De ecologische, sociale en economische doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door uw CO2-voetafdruk te verkleinen, helpt u in grote mate om de klimaatdoelstellingen te behalen. Duurzame acties openen de deur naar nieuwe zakelijke kansen, versterken uw imago en verbeteren uw concurrentievermogen.

Redenen om acties te ondernemen

Het BMW-concern wil dit decennium maar liefst 10 miljoen volledig elektrische voertuigen van het BMW-concern op de weg zien zoeven.

Uw stappenplan voor klimaatneutraliteit

Om onze planeet te redden, moeten we de uitstoot van schadelijke gassen volledig vermijden. Voor sommige sectoren is het evenwel niet haalbaar om dat van de ene op de andere dag te verwezenlijken. Alphabet heeft een voortrekkersrol in de sector van het internationale wagenparkbeheer en kan hier een grote rol spelen. We helpen onze klanten om verstandig om te gaan met grondstoffen met behulp van onze duurzame mobiliteitsoplossingen voor ondernemingen.

Kern van de zaak

“Bij de elektrificatie van uw wagenpark is het deskundige advies van een aanbieder van totaaloplossingen zoals Alphabet uw meest waardevolle goed."

Robrecht Van den Broeck

Robrecht Van den Broeck

Strategic Consulting Expert

Alphabet Belgium

Belangrijkste instrumenten om de ecologische voetafdruk van wagenparken te verkleinen

Elektrische wagens hebben nu al een beter klimaatevenwicht tijdens hun levenscyclus dan verbrandingsmotoren, ondanks het feit dat er veel energie nodig is om de batterijen te produceren. Bestuurders zijn zich daarvan bewust en grijpen steeds vaker naar voertuigen met elektrische aandrijving.

Positieve ervaringen van gebruikers, betrouwbare technologie en een groeiend aanbod aan modellen maken het eenvoudiger dan ooit om over te stappen op e-mobiliteit.

reduce your carbon footprint

Als u elektrische voertuigen toevoegt aan uw wagenpark, vermindert u voortdurend de CO2-uitstoot.

Voertuigen met elektrische aandrijving zijn op dit moment de meest energie-efficiënte manier om de CO2-uitstoot te verlagen. Wanneer elektrische voertuigen op groene elektriciteit rijden, produceren ze over hun levenscyclus tot 81% minder schadelijke uitstoot dan een verbrandingsmotor. Er is evenwel nog veel meer onderzoek nodig naar waterstof en andere hernieuwbare brandstoffen.

Het gaat niet echt om wat je doet, maar hoe je iets doet. Bij de overstap naar e-mobiliteit is het cruciaal om goed advies in te winnen bij een deskundige partner als Alphabet. We zetten niet alleen de beschikbare modellen, belastingvoordelen en subsidiemogelijkheden op een rijtje, maar we helpen u ook met uw oplaadinfrastructuur.

Ontdek onze adviesdiensten

mobility-consulting-tool

Advies over elektrisch rijden