Privacy Statement Alphabet Nederland B.V.

Algemeen
Dit Privacy Statement beschrijft hoe Alphabet Nederland B.V. (hierna: Alphabet) omgaat met persoonsgegevens. Alphabet verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen als er een (mogelijke) klantrelatie is en van natuurlijke personen die bijvoorbeeld werknemer, bestuurder of vertegenwoordiger zijn van (mogelijke) zakelijke klanten. Hiernaast worden gegevens van bezoekers van websites van Alphabet verwerkt. Al deze natuurlijke personen worden hierna bedoeld met het woord klant(en).

Alphabet heeft verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het register kan worden geraadpleegd op www.cbpweb.nl.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Alphabet hecht veel waarde aan de bescherming van privacy en het beveiligen van persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP) zal dan ook altijd worden nageleefd door Alphabet.

Doelen gegevensverwerking
Alphabet kan persoonsgegevens van klanten gebruiken voor het efficiënt en effectief voeren van haar bedrijf. De volgende doelen zijn door Alphabet vastgesteld:

  • Het beoordelen en accepteren van (mogelijke) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer inzake verhuur (inclusief lease) van roerende zaken.
  • Het verrichten van nevendiensten inzake verhuur (inclusief lease) van roerende zaken.
  • Informatieverschaffing, inclusief het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, productontwikkeling en managementrapportages.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten om een relatie tot stand te brengen of te beheren.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uitwisseling van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van klanten van Alphabet kunnen ook worden verwerkt voor andere ondernemingen, verbonden aan BMW A.G. Klanten kunnen ook worden benaderd voor het product- en dienstenaanbod van andere ondernemingen van BMW A.G.

Alphabet kan persoonsgegevens uitwisselen met andere ondernemingen van BMW A.G. Hiernaast kunnen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar bewerkers of derden, om technische, operationele of commerciële redenen. Hierbij zullen persoonsgegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld en slechts worden doorgegeven met inachtneming van de relevante (privacy) wet- en regelgeving.

Telefoongesprekken en elektronische communicatie
Alphabet kan telefoongesprekken opnemen en/of elektronische communicatie bewaren. De volgende doelen zijn door Alphabet vastgesteld voor het opnemen van telefoongesprekken (1 en 2) en het verwerken van elektronische communicatie (3 en 4):
1) Het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening.
2) Trainings-, coaching- en beoordelingsdoeleinden.
3) Het verzamelen van bewijsmateriaal bij geschillen.
4) Het verrichten van onderzoek naar en opsporing van misdrijven.

Vastgelegde elektronische communicatie kan door Alphabet worden verstrekt aan de overheid, dan wel aan het onderdeel van BMW A.G. dat is belast met veiligheidszaken en/of speciale medewerkers die zich bezig houden met het handhaven van bedrijfsregels.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de harde schijf van een computer wordt geplaatst. Cookies worden alleen gebruikt tijdens het bezoek aan websites van Alphabet. Het doel hiervan is om de website juist te laten functioneren en om anoniem statistische informatie te verzamelen. De gebruiksvriendelijkheid van de website kan zo verder worden verbeterd.

Alphabet maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en/of cookies die persoonsgegevens verzamelen. De bezoeker van een website van Alphabet wordt geacht toestemming te verlenen voor het gebruik van (gewone) cookies. Het gebruik van cookies kan echter altijd via de instellingen in de browser worden uitgezet. Dat heeft de volgende consequenties:

  • Persoonlijke instellingen worden niet meer onthouden.
  • Social media knoppen zijn niet meer zichtbaar.
  • De website zal niet meer optimaal functioneren.

Inzage en correctie
Klanten en berijders van leaseauto's van Alphabet kunnen een overzicht ontvangen van persoonsgegevens die door Alphabet zijn verwerkt. Dit overzicht kan worden aangevraagd door een brief te sturen naar:

Alphabet Nederland B.V.
t.a.v. de afdeling Business Services
Postbus 6890
4802 HW Breda

Hierbij moet een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs mee worden gestuurd.

Recht van verzet
Klanten en berijders van leaseauto's kunnen aangeven dat zij geen persoonlijke (commerciële) informatie willen ontvangen over producten en diensten. Hiernaast kunnen zij bezwaar maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Klanten kunnen hiervoor een brief of een email sturen naar:

Alphabet Nederland B.V.
t.a.v. de afdeling Business Services
Postbus 6890
4802 HW Breda

e-mail: info-nl@alphabet.com

onder vermelding van WBP / recht van verzet

Wijzigingen
Alphabet kan dit Privacy Statement wijzigen (laatste aanpassing 27 augustus 2012). Het wordt aangeraden om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, in ieder geval als (opnieuw) persoonsgegevens aan Alphabet worden verstrekt.

Copyright © 2012 Alphabet Nederland B.V.