Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzame ambities voor een duurzame toekomst

Direct contact opnemen
  • Overzicht
  • Environment
  • Social
  • Governance
  • Duurzame Roadtrip
  • Contact
ContactAfbeelding van contact

Moving sustainable mobility ahead

Een positieve impact op mens en maatschappij hebben is belangrijker dan ooit. Elke handeling zet iets in beweging. Daar willen ook wij onze schouders onder zetten.

Wij geloven dat duurzaamheid meer is dan het verminderen van CO²-uitstoot. Het gaat over het milieu, over de maatschappij en het nakomen van beloften. Het erin geloven voor de lange termijn betekent ook dat we de wereld moeten beschermen waarin we leven.

Als leidende mobiliteitspartner nemen wij onze verantwoordelijkheid serieus. Niet alleen in onze dienstverlening, maar ook in de bijdrage die wij leveren aan het milieu en de samenleving. Daarom werken we dagelijks aan innovatieve duurzame initiatieven. We adviseren onze klanten in de keuze voor een emissievrij wagenpark, faciliteren in andere vormen van duurzame mobiliteit, en ondersteunen met behulp van consultancy. Van personenvervoer tot bedrijfswagens waar we met onze expertise kunnen faciliteren in de transitie van grijs naar groen.

We Care voor een gezonde omgeving waar mensen graag werken en gewaardeerd worden. We geloven in een cultuur waar onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen, en bijdragen aan oplossingen voor een duurzamere maatschappij. Zodat we samen bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen.

Environment_2

Environment

Uiteraard stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en helpen we onze klanten de transitie naar elektrisch te maken door de inzet van huurauto’s. Maar duurzame mobiliteit is uiteraard meer dan alleen de inzet van elektrische auto’s. Juist daarom helpen wij onze klanten in de transitie naar duurzame mobiliteit door de inzet van alternatieve mobiliteitsoplossingen, zoals de leasefiets, mobiliteitskaarten, deelauto’sefficient bandenbeheer, maar ook dashboards waarmee wagenparkbeheerders hun CO²-uitstoot kunnen monitoren.

Naast het reduceren van onze eigen CO²-uitstoot helpen wij onze klanten dit ook te doen. Met onze expertise faciliteren we in het leasen van een emissievrij wagenpark. Dit doen we door advies te geven over auto(mobiliteits)regelingen met keuzes voor elektrisch rijden en daarbij behorende afspraken (bijv. een thuislaadpakket en een laadpas). Ook geven we advies over toekomstbestendige aanpassingen, door de budgetten voor elektrische en fossiele brandstof op maat aan te passen bij prijsontwikkelingen.

LCV van grijs naar groen

Bij Alphabet zetten we ons in om onze bestelauto’s milieuvriendelijker te maken. Naast dat we elektrische bestelauto’s adviseren, bespreken we HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) en andere alternatieve brandstoffen met onze klanten. Ook hergebruik speelt een rol, zo proberen wij zoveel mogelijk de bedrijfswageninrichting te hergebruiken in de opvolgende auto. Daarnaast passen we Eco Drive toe in de bestelauto’s. Met deze software zorgen we ervoor dat het vermogen van de auto rustig blijft tijdens het gebruik. Zelfs als een bestuurder vol gas geeft. Hiermee wordt slijtage voorkomen, extra fijnstof uitstoot en een hoger brandstofverbruik.

Om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen werkt Alphabet samen met groene partners, waaronder Eneco eMobility. De laadpunten van Eneco eMobility laden altijd op 100% duurzame stroom afkomstig van de zon en wind. Daarnaast stimuleren wij elektrisch rijden door onze EV-klanten een vast laadtarief te bieden. Hiermee verlagen we de drempel om naar een elektrische auto over te stappen en komt onze klant niet voor verrassingen te staan.

Bij Alphabet stimuleren we ook duurzaamheid en verkeersveiligheid onder de leaserijders. We bieden onder andere trainingsprogramma’s en een app aan om reisgedrag te verduurzamen én veiliger te maken. Daarnaast ontvangen leaserijders regelmatig een herinnering om hun bandenspanning na te kijken. Dit heeft een gunstig effect op het brandstofverbruik.

Een van onze doelstellingen is om onze eigen CO2-uitstoot te verlagen, dit doen we door:

  • Binnen ons eigen wagenpark kiezen voor auto’s met weinig tot geen CO2-uitstoot
  • Auto's wassen zonder water
  • Hergebruik van bandensets van voormalige leaseauto's
  • Papierverbruik verminderen

Verduurzamen kantoorpanden door zonnepanelen en LED verlichting

Social

Social

Onze verantwoordelijkheid reikt verder dan alleen onze ecologische verantwoordelijkheid. Wij stimuleren initiatieven die diversiteit omarmen en obstakels voor gelijke kansen wegnemen. Zo zetten we samen met partners verschillende donatie acties op en geven wij onze medewerkers tijd om vrijwilligerswerk te doen voor organisaties zoals de Zonnebloem, Rocking-up Christmas en Sophia Kinderziekenhuis. Onze ambitie voor 2024 is om 480 uur aan vrijwilligerswerk te verrichten. Op deze manier dragen wij bij aan de maatschappij waarvan wij nemen.

Als onderdeel van de BMW Group nemen we onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Respect voor mensenrechten en eerlijke werkomstandigheden zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. De BMW Group Code on Human Rights and Working Conditions bevestigt onze inzet om te voldoen aan internationaal erkende mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO, en stemt ons due diligence-proces af op de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Onze focus ligt op onderwerpen en activiteitengebieden waar we onze invloed als commerciële onderneming kunnen benutten, naast de verplichtingen van staten en soevereine instellingen om de mensenrechten te beschermen.

We vinden we het belangrijk onze medewerkers een veilige, gezonde en inclusieve werkomgeving te bieden. We streven naar diversiteit op de werkvloer met een passend evenwicht, en een goede mix van gender, generaties en culturen.

 

Bekijk onze gedragscodeBekijk onze gedragscode

Wij zijn trotse partner van MVO Nederland, het grootste bedrijven-netwerk van duurzame ondernemers in ons land. Als partner, werken we samen aan het verduurzamen van de Nederlandse Economie met duurzaam ondernemen als de nieuwe standaard. Zo dragen we bij aan vraagstukken over een betere toekomst voor de natuur en maatschappij.

Samen bereiken we meer. Bij Alphabet zijn we hard bezig met het verbeteren van onze waardeketen. Door met duurzame partners samen te werken realiseren wij onder andere een verduurzaming van het schadeherstelproces en kunnen wij klanten inzicht geven in de CO²-uitstoot van hun wagenpark. Daarnaast werken we samen met Stichting Duurzaam en Erkend Duurzaam om ons leveranciersnetwerk te verduurzamen. Zo verduurzamen wij onze waardeketen.

Governance_2

Governance

Naast ons commitment, staat kwaliteit voor ons boven aan als het op duurzaamheid aankomt. Voldoen aan belangrijke kwaliteit en duurzaamheidsindicatoren hoort daarbij. ISO certificeringen helpen ons om onze organisatie continu te verbeteren.

Alphabet is gecertificeerd voor ISO 9001. Met het behalen van dit certificaat heeft Alphabet aangetoond dat de vernieuwingen op het gebied van stakeholder management, risicomanagement, documentatie, wet- en regelgeving en leiderschap zijn geborgd.

Bekijk het certificaatBekijk het certificaat

Met het behalen van het ISO 14001 certificaat toont Alphabet aan dat ze aan alle eisen van de norm voor milieumanagementsystemen voldoen, wat zich richt op het beheersen van een passend milieubeleid en het verbeteren van prestaties op milieugebied.

Bekijk het certificaatBekijk het certificaat

ISO 26000 is een internationale ISO-norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alphabet volgt de richtlijnen van ISO26000 waarbij kernonderwerpen als behoorlijk organisatorisch bestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.

Bekijk het statementBekijk het statement

Sinds 2023 heeft Alphabet de ISO 27001. Met behulp van een Information Security Management System wordt het niveau van informatiebeveiliging continue verbeterd om de bescherming van gegevens van klanten, informatiesystemen en de informatie van de organisatie te waarborgen.

Bekijk het certificaatBekijk het certificaat

EcoVadis is gespecialiseerd in zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, met momenteel een wereldwijd netwerk van meer dan 100.000 beoordeelde bedrijven. Sinds 2017 beoordelen zij ook jaarlijks de duurzaamheidsprestaties van Alphabet op de thema’s milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Daarnaast kijken zij naar onze CO² uitstoot van onze organisatie. In 2023 hebben we van EcoVadis met goud het één na hoogste predikaat behaald. We streven ieder jaar naar verbeteringen.

Bekijk de EcoVadis scorecardBekijk de EcoVadis scorecard

FIRA faciliteert sinds 2015 onze organisatie bij het samenstellen van ons MVO-rapport en verifieert de informatie. Bij verificatie gaat het er niet alleen om of de boodschap zelf klopt, maar ook of deze is gepresenteerd in een context die niet misleidend is. En of wel het hele verhaal wordt verteld. De werkwijze sluit nauw aan bij internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, de Sustainable Development Goals en GRI. Hierbij wordt gewerkt met een TIM meting, waarbij de elementen Transparantie, Impact en Management centraal staan. We hebben op dit moment een 3 van de 5 sterrenrating behaald. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn concrete doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ze vormen een kompas voor wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatcrisis. Van de 17 doelen, heeft Alphabet (BMW Financial Services) er op april 2022, 9 ondertekend. Deze 9 doelen zijn de doelen waar wij als organisatie een bijdrage aan kunnen leveren en actief mee aan de slag gaan. Dit uit zich in concrete acties die wij uitzetten.

Wij dragen bij aan onderstaande SDG's:

3. Goede gezondheid en welzijn

4. Kwaliteitsonderwijs

5. Gendergelijkheid

8. Eerlijk werk en economische groei

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

11. Duurzame steden en gemeenschappen

12. Verantwoorde consumptie en productie

13. Klimaatactie

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Bekijk hier onze doelen op de website van SDG NederlandBekijk hier onze doelen op de website van SDG Nederland

Voor Alphabet (onderdeel van BMW Financial Services Nederland B.V. (BMW FS)) staat een zorgvuldige behandeling van klanten voorop. Daarom is er een beheerst beloningsbeleid opgesteld. Het beloningsbeleid van BMW FS geldt voor alle personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van BMW en is in overeenstemming met de kernwaarden van BMW. BMW FS beloont al haar werknemers door middel van een vaste beloning aangevuld met een variabele beloning. De variabele beloning is gemiddeld nooit meer dan 20% van de totale vaste beloning van alle werknemers en per individu nooit meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis. Er zijn geen medewerkers die een totale jaarlijkse beloning van €1 miljoen of meer hebben ontvangen.

De variabele beloning wordt gevormd door persoonlijke targets en bedrijfstargets van BMW FS en BMW Group.

BMW FS evalueert periodiek of aanpassingen op het beloningsbeleid gewenst of noodzakelijk zijn.

Duurzame ambities voor de toekomst

''Bij Alphabet werken we samen aan duurzame ambities voor de toekomst. Wij geloven dat duurzaamheid meer is dan het verminderen van CO²-uitstoot. We ondersteunen de transitie naar duurzame mobiliteit voor onze klanten, maar kijken ook kritisch naar onze eigen bedrijfsprocessen. Zo draagt elke medewerker in onze organisatie een steentje bij aan een van de ESG-elementen. Op deze manier blijven we in beweging, op weg naar een betere toekomst.

Met onze kennis en expertise op het gebied van duurzame mobiliteit, denken we graag mee in uitdagende maatschappelijke vraagstukken. We werken in de vorm van co-creatie met partners samen aan oplossingen. Daarnaast staan we voor een vitale omgeving waar mensen graag werken en gewaardeerd worden, in een cultuur waarin iedereen deelneemt aan verantwoord ondernemen.''

Miranda Dirriwachter - Sustainability Program Manager

Miranda Dirriwachter
Greo Belgers_2

Transformatie en herpositionering

In dit artikel vertelt Greo Belgers, CMIO van Alphabet, over het transformeren en herpositioneren van Alphabet tot een een agile en duurzame mobiliteitspartner.

Lees hier het artikel

Duurzame Roadtrip

De mooiste duurzame initiatieven van Nederland

Bedrijven maken steeds grotere stappen op het gebied van duurzaamheid. Ook Alphabet staat niet stil.  In het TV programma Duurzame Roadtrip laten wij zien wat wij onder andere doen op het gebied van duurzame mobiliteit. Duurzame Roadtrip is een uniek reisprogramma, mede mogelijk gemaakt door Alphabet, met de mooiste, meest duurzame projecten en initiatieven van Nederland.

Ontdek meer
Contact opnemen