Duurzaamheid

Op weg naar Zero Emissie Zones

Geplaatst op 2-8-2023
LCV

De borden staan al langs de kant van de weg, er zijn reclames op de radio en ook op TV heb je waarschijnlijk je de maatregelen om vervuilende voertuigen uit de stad te weren wel voorbij zien komen. Steeds vaker kom je verwijzingen naar ‘zero emissie zones’ tegen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de aarde. We willen onze planeet behoeden voor veel schadelijke uitstoot en zorg dragen voor ons klimaat. Daar kunnen we met elkaar veel aan doen. Ook Alphabet vindt duurzaamheid van onze leefwereld belangrijk. In deze blog lees je hoe die zero emissie zones precies in zijn werk gaan:

  • Wanneer gaan de maatregelen echt in?
  • Welke voertuigen betreft het?
  • Wat zijn de alternatieven?
  • Wat wordt van jou verwacht?

Zero Emissie Stadslogistiek

Het doel van duurzame en efficiënte stadslogistiek is de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in steden te verbeteren en de klimaatverandering te beperken. Zero-emissiezones kunnen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 1,0 megaton aan CO₂-besparing opleveren. De afspraken uit de Uitvoeringsagenda dragen ook bij aan het lange termijn doel van algeheel zero-emissie transport in 2050.

Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en om overlast te beperken, stellen 28 gemeenten in Nederland een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied wordt een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone) genoemd. Dit betekent dat vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn en bestelwagens vanaf 1-1-2028. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling. Dit lijkt natuurlijk nog ver weg maar het is voor bedrijven wel degelijk verstandig om hier nu al de nodige aandacht aan te besteden. Kijk eens goed naar jouw eigen mobiliteit, je lopende contracten en je mogelijkheden om een transitie naar een duurzame mobiliteit te starten. Alles begint met een eerste analyse: hoe oud zijn de voertuigen die je gebruikt? Vallen deze over anderhalf jaar onder de regeling van de zero emissie? Kun je deze contracten veranderen of bestaan er andere opties voor jouw organisatie?

Wanneer:

Vanaf 1 januari 2025 worden de zero-emissiezones ingevoerd en moeten bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone uitstootvrij zijn. Dat lijkt ver weg maar voor het zover is moet er veel geregeld worden. Voor een aantal voertuigcategorieën is er daarom tot 2030 nog een overgangsregeling. Alle nieuwe vrachtauto’s die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten emissievrij zijn in een zero-emissiezone. Voor wat betreft bestelwagens is deze deadline 1-1-2028. Ook moeten alle bestelauto’s vanaf 2028 voldoen aan de eisen van de zero-emissiezone.

Waar:

Er zijn 28 gemeenten die de ambitie hebben tot invoering of zelfs al een besluit tot invoering van een zero-emissiezone hebben genomen. De ingangsdata van de zero-emissiezones in de diverse steden verschillen. Bekijk daarom de pagina van de gemeenten voor meer informatie HIER. Per gemeente zie je waar de zero-emissiezones komen te liggen. Je moet soms even inzoomen op de gemeente om de zonegrenzen zichtbaar te maken. De gemeenten Almere, Zaanstad en Hoorn zijn momenteel nog een ZE-zone aan het onderzoeken.

Welke voertuigen?

De Zero Emissie Zones gelden vooralsnog voor bestelauto’s en vrachtauto’s. We zetten de feiten even voor je op een rij.

  • Bestelauto’s (N1) in Euroklasse/emissieklasse 4 of lager kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer een zero-emissiezone in.
  • Bestelauto’s (N1) in Euroklasse/emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 nog toegang tot een zero-emissiezone.
  • Daarbij mogen bestelauto’s (N1) in Euroklasse/emissieklasse 6 tot 1 januari 2028 nog wél in een zero-emissiezone rijden.
  • Ook geldt voor sommige voertuigen een vrijstelling of kan er een ontheffing worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een kenteken.

Vrijstelling

Het kan zijn dat je geen toegang hebt tot ZE-zones met een voertuig, omdat het voertuig een te lage emissieklasse heeft. Maar soms worden er aan de hand van het kenteken uitzonderingen gemaakt. Dat zijn de vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling krijg je automatisch. Een ontheffing moet  aangevraagd worden. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden:

Jouw bestelauto is vrijgesteld als je aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Het voertuig is 40 jaar of ouder.
2. Er is sprake van een rolstoeltoegankelijk voertuig.

Ben je in bezit van een bestelauto die vanwege een handicap is aangepast voor meer dan €500, en wil je een stad inrijden met een ZE-zone voor bestelauto’s? Ook dan heb je te zijner tijd recht op een ontheffing

Een vrachtauto is vrijgesteld als er aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Het voertuig is 40 jaar of ouder.
2. Jouw voertuig heeft carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, SB of SF en het voertuig is jonger dan 13 jaar.  (Bron: https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven)

Alphabet adviseert en helpt

Overstappen op duurzaam en uitstootvrije mobiliteit is niet zomaar van de ene op de andere dag geregeld. Daar komt heel veel bij kijken. Kijk met ons samen welke mogelijkheden er bestaan voor jouw bedrijf. Samen maken we een plan van aanpak en bekijken we de mogelijke oplossingen. Wij zijn er om zowel kleine als grote ondernemers te helpen met deze veranderingen om te gaan. Dit doen we met persoonlijk advies en op maat gemaakte plannen. Ons gespecialiseerde bedrijfswagen team staat klaar voor jou. Bekijk voor meer informatie en contact onze pagina over bedrijfswagens:

Meer over bedrijfswagens

Kijk voor specifieke informatie over de ZE-zones per gemeente ook eens op https://www.opwegnaarzes.nl/over-zes/interactieve-kaart

 

Gerelateerde artikelen en services

Alphabet mobiliteit - Vrouw op fiets

Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)