Alphabet pilot met PostNL en The Tyre Collective

Persbericht: Alphabet start pilot met PostNL en The Tyre Collective

Onderzoek milieuvervuiling door bandenslijtage

  • Overzicht
  • Persberichten
ContactAfbeelding van contact

07-12-2023

Onlangs is Alphabet een unieke samenwerking gestart met The Tyre Collective en PostNL. Gedrieën zijn zij in Nederland een pilot gestart om microplastics die vrijkomen als gevolg van bandenslijtage in een apparaat op te vangen en daarmee de impact op het milieu te onderzoeken. 

'Autobanden grootste bron van microplastic emissies' aldus TNO

Autobanden behoren met 35% tot de grootste bronnen van microplastics die in het milieu terechtkomen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Hoewel maar een klein deel van al het plastic dat wordt gebruikt in autobanden zit, blijkt uit het Material Flow Analysis-model (MFA) model van TNO dat zij wel zorgen voor de meeste microplastics. De slijtage van de banden zorgt er, vooral bij het optrekken en remmen, voor dat kleine stukjes plastic in de natuur terechtkomen. Tot 70% van dit probleem is oplosbaar mits overheid, bedrijfsleven en consument tijdig maatregelen nemen om wetgeving tot stand te brengen, innovatieve materialen en verbeterde recyclingtechnologie te ontwikkelen en de consumptie van plastics te verminderen. (bron: whitepaper Microplastics TNO)

Hoe het werkt?

Vlak achter de banden van twee PostNL-bestelbussen is een unit geplaatst die elektrostatische energie opwekt en band-en wegdeeltjes aantrekt en opvangt die vrijkomen door wrijving met de weg. Het materiaal wordt vervolgens geüpcycled voor een verscheidenheid aan toepassingen zoals bijvoorbeeld schoenzolen, nieuwe banden of bitumen voor wegen, waardoor een gesloten kringloopsysteem ontstaat.

Nieuwe inzichten op elektrisch vervoer

Alphabet wil met haar strategie ‘Moving Mobility Ahead’ mobiliteit verder helpen. Daarin speelt het nemen van verantwoordelijkheid richting milieu een cruciale rol. Naast het verlagen van CO₂-emissies door te stimuleren op duurzaam rijgedrag volgt Alphabet actief en kritisch andere innovatieve en duurzame initiatieven  wat kan leiden tot andere inzichten.  Miranda Dirriwachter, Sustainabilty Program manager BMW Financial Services: “Het afvangen van milieubelastende stoffen geldt niet alleen voor bestelwagens. Een elektrische auto mag dan zo goed als geen CO₂ uitstoten, de batterij maakt deze auto veel zwaarder als een brandstofauto waardoor er van de banden bij wrijving met het wegdek veel meer microplastics vrijkomen.  Alphabet zet volop in op elektrische voertuigen, en dan moet je je ogen niet sluiten voor nieuwe milieuproblemen die hierbij ontstaan.

Over PostNL

PostNL heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld om uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij te bezorgen in de ‘last mile’. Als tussenstap wil zij in 2025 in 25 Nederlandse binnensteden uitstootvrij bezorgen. Om dit ambitieuze doel te bereiken wordt er binnen PostNL geïnvesteerd in grote en kleine projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van het bedrijf, waaronder schone kilometers. Tjitse Bouwkamp, program manager ESG PostNL: “Naast het uitstootvrij maken van ons bezorgnetwerk kijken we ook naar ideeën om onze impact op het milieu te reduceren. De samenwerking met Alphabet is hier een mooi voorbeeld van. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Maar los daarvan is het nadenken over onderwerpen die ons allen raken al winst op zich. Wat dat betreft is de samenwerking nu al een succes.”

Over The Tyre Collective

The Tyre Collective, opgericht in 2020, is een Londense cleantech start-up, die een apparaat hebben ontwikkeld voor het opvangen van microplastics als gevolg van bandenslijtage. Wat begon als een masterproject aan het Imperial College London en het Royal College of Art, brengt nu mensen uit verschillende disciplines en industrieën samen om het complexe probleem van bandenslijtage aan te pakken. Ze werken samen met de grootste fabrikanten, beleidsmakers en onderzoekers om de technologie te ontwikkelen en op te schalen.