Legal disclaimer

Rättsligt meddelande och webbplatsanvändning

Denna webbplats underhålls av Alphabet Fleet Services. “Alphabet”, “vi”, “oss” och “vår” hänvisar till Alphabet Fleet Services om inte annat anges.

BMW AG hänvisar till Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, vilket är Alphabets yttersta moderföretag och finns på adressen Petuelring 130, 80788 München, Tyskland.

Företagsinformation

Alphabet Fleet Services
Vetenskapsvägen 10
Box 776
191 27 Sollentuna

BMW Financial Services Scandinavia AB
Corporate identification number 556482-8555
VAT-number and F-tax certificate SE556482855501
Board location: Sollentuna

Ansvarsfriskrivning/Integritetspolicy

Alphabet Fleet Services uppskattar ditt intresse för våra produkter och ditt besök på denna hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Bruk av webbsidan

Webbplatsvillkor: Läs dem noggrant
Villkoren nedan styr din användning av denna webbplats och genom att gå in på webbplatsen går du med på att följa dem. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen.

Alphabet kan när som helst ändra dessa villkor utan ett föregående meddelande genom att uppdatera villkoren som visas på webbplatsen. Det är ditt ansvar att granska villkoren för webbplatsen varje gång du går in på webbplatsen för att säkerställa att du känner till våra senaste villkor. Om du använder webbplatsen efter att villkoren har ändrats betyder det att du godkänner de ändrade villkoren.

Produkter och tjänster
Tillhandahållandet av närmare information om produkter och tjänster på denna webbplats är inte, och ska aldrig ses som, ett anbud om att sälja eller tillhandahålla sådana produkter och tjänster, och säljaren eller leverantören kan alltid godkänna eller avvisa ditt anbud efter eget gottfinnande.

Alla produkter och tjänster på denna webbplats tillhandahålls i mån av tillgång och kan återtas utan föregående meddelande. Alla produkter och tjänster och alla priser kan ändras utan föregående meddelande.

Alla finansierings- och uthyrningsfaciliteter tillhandahålls i mån av tillgång till företag och personer 18 år eller över i Sverige. Garantier och ansvarsförbindelser kan behövas.

Villkor för enskilda produkter och tjänster

Dessa webbplatsvillkor ska läsas tillsammans med de separata villkoren för försäljning eller tillhandahållande av individuella produkter eller tjänster vilka hänvisas till på denna webbplats. Om det finns några motsägelser mellan dessa villkor och villkoren för de specifika produkterna och tjänsterna ska de senare ha företräde.

Information om produkter och tjänster
Även om vi har gjort alla ansträngningar att säkerställa att informationen på denna webbplats är uppdaterad och korrekt kan varken Alphabet eller någon av Alphabets tredjepartsleverantörer ta ansvar för ditt förtroende för någon information på denna webbplats.
Kontrollera alltid med Alphabet när det gäller tillgänglighet av modeller och för exakt information om fordons modellegenskaper, specifikationer och utrustning och, när det gäller begagnade fordon, aktuell information om miltal innan du beställer ett fordon.
Kontrollera alltid vilka villkor en produkt eller tjänst tillhandahålls enligt innan du tar ett beslut. Kopior av Alphabets finansieringsavtal för fordon finns tillgängliga från Alphabet. Detaljerade villkor för produkter eller tjänster finns tillgängliga efter begäran.
Du bör söka din egen oberoende finansiella rådgivning om eventuell skatte- eller bokföringsfrågor hänvisade till på denna webbplats.

Åtkomst utanför Sverige
Fordons- och produktspecifikationerna på denna webbplats är, om inte annat anges, endast för den svenska marknaden. Dessa specifikationer (inklusive vad som är tillval och vad som är standardutrustning) kan variera på andra marknader. Dock kan vissa fordonsbilder vara av modeller tillhandahållna på andra marknader som inte speglar specifikationer i Sverige.
Om inte annat anges är finans-, leasing-, och försäkringsprodukterna och -tjänsterna på denna webbplats endast tillgängliga för invånare i Sverige.
Den information och de material som denna sida innehåller kanske inte följer tillämpliga lagar i länder utanför Danmark. Om du väljer att gå in på denna sida från en plats utanför Sverige är du ansvarig för att säkerställa exakt i vilken omfattning lokala lagar är tillämpliga och om innehållet på sidan följer lokala lagar. Alla telefonnummer och taxor som visas är endast tillämpliga på samtal som görs inom Sverige.

Webbplatsens tillgänglighet
Vi kan inte lova att denna webbplats kommer att vara utan störningar eller kommer vara fri från fel, buggar eller virus, och vi är inte ansvariga om denna webbplats någon gång av någon anledning inte går att tillgå eller för något datorvirus eller någon systemfrysning. 

Länkar till andra webbsidor
Denna sida kan innehålla (hypertext)länkar till andra sidor för att underlätta för användare att lämna denna sida och gå direkt till den länkade sidan. Länkarna tillhandahålls för att hjälpa denna sidas användare och infogandet av en länk innebär inte att vi stödjer eller har godkänt den länkade sidan. Vi har ingen kontroll över länkade sidor och bär inget ansvar för deras innehåll eller för några länkar sådana sidor innehåller eller för någon överföring mottagen från någon av de länkade sidorna.

Copyright

© Copyright BMW AG och/eller Alphabet International GmbH, München, Tyskland. Med ensamrätt. Texterna, bilderna, grafiken, ljudfilerna, animationsfilerna, och videofilerna samt deras arrangemang på BMW AGs och/eller Alphabet International GmbHs webbsidor omfattas av upphovsrätt och annat skydd av immateriella rättigheter. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution och får inte heller modifieras eller läggas upp på andra sidor. Vissa av BMW AGs och/eller Alphabet International GmbHs webbsidor kan innehålla bilder vars upphovsrätt tillhör tredje part.

Varumärken

Om inte något annat anges omfattas alla varumärken på denna webbplats av varumärkesrättigheter som tillhör BMW AG, inklusive märken, modellnamn, logotyper och emblem.

Garantier och ansvar

Informationen på dessa webbsidor tillhandahålls “i befintligt skick" och utan några sorts garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive (men inte begränsat till) några underförstådda garantier av säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i tredje parts rättigheter. Emedan informationen som tillhandahålls tros vara korrekt kan den innehålla fel och oriktigheter. Alphabet International GmbH ska inte i något fall bära något ansvar inför någon person för några särskilda eller indirekta skador eller följdskador som är kopplade till detta material om dessa inte har orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse. Alphabet International GmbH ansvarar inte för innehållet av webbplatser som drivs av tredje parter och avsäger sig därför ansvaret för alla länkar från denna webbplats till andra webbplatser.

Licenser

BMW AG och/eller Alphabet International GmbH har försökt att skapa en innovativ och informativ hemsida. Dock måste du också förstå att BMW AG och/eller Alphabet International GmbH måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive sina patent, varumärken och sin upphovsrätt. Så observera att denna webbplats inte beviljar någon licens för användning av immateriella rättigheter tillhörande BMW AG- och/eller Alphabet International GmbH-företag eller användning av immateriella rättigheter tillhörande tredje part.

Dataskydd

När du använder våra tjänster kan du ombes att dela privat information och personuppgifter. Att lämna denna information är frivilligt. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas i enlighet med tysk dataskyddslagstiftning.

De uppgifter som samlas in via Alphabet International GmbHs webbplats kommer endast att användas för att behandla och hantera dina förfrågningar. Behandlingen och användningen av dina personuppgifter till marknadsundersökningar, reklam och konsulttjänster tillåts endast efter ditt godkännande. Din förklaring om samtycke för ovannämnda syften kan omfatta ett godkännande för att överföra dina uppgifter till BMW Groups anknutna bolag och andra tredje parter, i enlighet med specifikationerna i förklaringen. Utöver detta kommer inga uppgifter att lämnas ut. Ditt godkännande kan när som helst dras tillbaka för framtida användning av dina uppgifter.