fleet emission

CO2-analys: made easy

Med rådgivning och verktyg från Alphabet

 • European Fleet Emission Monitor
 • Carbon Manager
 • FAQ CSRD
Kontakta ossBild av contact

Redo att göra skillnad:

CO2-analys och rådgivning

Alphabets mål är att hjälpa dig som beslutsfattare för fordonsflottan, och erbjuda omfattande vägledning om det mest effektiva tillvägagångssättet för att fastställa och uppnå era hållbara mobilitetsmål.

Upptäck våra konsulterbjudanden för automatiserad beräkning, rapportering och minskning av era fordons utsläpp. Vi erbjuder också vägledning om hur ni utifrån era förutsättningar mest effektivt gör ert företags mobilitet mer hållbar. Genom våra kundanpassade tjänster hanterar vi alla dina förfrågningar och identifierar den optimala lösningen för din flotta.

Fördelar med att låta Alphabet hjälpa er

 • Bild av checkFilledOmfattande erfarenhet och expertis inom vagnparkshantering och hållbarhet
 • Bild av checkFilledIndividuell rådgivning, skräddarsydd efter era behov
 • Bild av checkFilledHelhetsstöd från en källa
 • Bild av checkFilledGemensam definition av era behov och hållbarhetsmål
 • Bild av checkFilledFörenklad hantering och rapportering av CO2

Varför varje fleet manager bör bry sig om sina fordons CO2-utsläpp:

 • Rapporteringskrav
  Det senaste EU-direktivet om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), lägger stor vikt vid att redovisa CO2-utsläpp i hållbarhetsredovisningen. Allt fler företag inkluderar nu koldioxidutsläpp i sina rapporter, och omfattningen av information som krävs i dessa rapporter växer ständigt. Eftersom företagsflottorna släpper ut koldioxidutsläpp inom Scope 1 (ICEs) och Scope 2 (BEV) kommer det att vara obligatoriskt för de flesta fleet managers att utvärdera sina koldioxidutsläpp.
   
 • Interna mål
  Allt fler företag sätter upp hållbarhetsmål för att agera mer ansvarsfullt mot miljön. De flesta av dessa mål omfattar förutom sociala och statliga aspekter även miljömål — till exempel koldioxidminskningsmål. Dessa mål gäller sedan för alla avdelningar i företaget. Också för flottan. För att nå dessa mål är det nödvändigt att noggrant övervaka utvecklingen av koldioxidutsläppen i vagnparken och därigenom kunna reagera och vidta åtgärder för att minska dem.
   
 • Kostnadsbesparingar
  Minskningen av koldioxidutsläppen går nära ihop med motsvarande kostnadsbesparingar för företagen. Å ena sidan görs besparingar även på de CO2-utsläpp minskas även om de inte måste kompenseras. Å andra sidan sparar användningen (och inköpen) av mindre fossila bränslen också kostnader. Att ha mindre motorer kommer även det att innebära kostnadsbesparingar under en period.

Vårt erbjudande: CO2-analys och rådgivning

Varje kund har unika behov. Som ett resultat är våra erbjudanden noggrant utformade för att anpassa sig till dig och er vagnparks specifika krav. Genom våra skräddarsydda konsulttjänster och verktyg hjälper vi dig att möta dina krav och identifiera den optimala lösningen för ert företags mobilitet.

Badanie EFEM Alphabet

2024

European Fleet Emission Monitor by Alphabet

I vår senaste utgåva av European Fleet Emission Monitor (EFEM) har insikter från över 1 000 fleet managers i 12 länder och flera sektorer samlats in. Resultaten understryker betydelsen av hållbarhetfokus i hanteringen av företagsmobiliteten.

Läs den senaste rapporten

Carbon Manager

Pålitlig CO2-hantering startar med pålitlig data

I samarbete med vår partner Plan A har vi på ett banbrytande sätt tagit fram en digital och användarvänlig tjänst som noggrant utformats för att mäta, dokumentera och hantera er vagnparks utsläpp. Med hjälp av insikter och utvärdering av era förutsättningar samarbetar våra skickliga rådgivare med dig för att ta fram strategiska initiativ som syftar till att minska er flottas miljöpåverkan.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Office Situation

FAQ

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett hållbarhetsdirektiv från EU. Enligt CSRD kommer företag nu att behöva rapportera både mer heltäckande och enligt mer enhetliga standarder - både om den egna verksamhetens inverkan på människor och miljö, och om hållbarhetsaspekternas inverkan på deras företag. Extern revision av rapporteringsresultaten kommer att vara obligatorisk.

CSRD trädde i kraft i januari 2023. De första rapporterna ska, beroende på företag, offentliggöras från och med den 1 januari 2024.

 • Från och med 2024: Företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda
 • Från och med 2025: Alla andra företag som klassificeras som storskaliga (>250 anställda, totala tillgångar på >20 miljoner euro; redovisad försäljning på >40 miljoner euro)
 • Från och med 2026: Utökning av rapporteringskraven till kapitalmarknadsorienterade små och medelstora företag