Placeholder

IFRS 16

Internationell standard för redovisning av leasingavtal

  • Översikt
Kontakta ossBild av contact

IFRS 16

Den 13 januari 2016 publicerade International Accounting Standards Board (IASB) standarden IFRS 16 för redovisning av leasingavtal, som ersatte IAS 17.

Medan principerna för redovisning av leasingavtal för leasegivaren förblev i stort sett oförändrade, påverkades leasetagaren av betydande förändringar. Leasetagaren (= det företag som leasar en tillgång) måste nu redovisa en nyttjanderättstillgång från ett leasingavtal i sin balansräkning.

Detta innebär i princip att han måste ta upp de finansiella komponenterna i leasingavtalet, som representeras av den finansiella komponenten av månadshyran, i sin bokföring (som tillgång och skuld). Tekniskt sett måste han skriva av tillgången, amortera leasingskulden och redovisa räntan på leasingskulden.

Kostnaderna för tjänsterna i kombination med leasingavtalet ska inte redovisas som en tillgång utan endast påverka resultaträkningarna månadsvis på samma sätt som enligt nuvarande redovisningsstandard.
(Undantag från den nya regeln är leasingavtal för små belopp (<= 5 000 USD) och kortfristiga leasingavtal (< 12 månader)) leverantörer.

business_colleagues_outside_office_mobile

Finansieringslösningar

Har du frågor?

Ta kontakt med vårt serviceteam 

Kontakta oss nu
alp_0034_woman_with_headset_unlimited_960x600