Vidare till huvudinnehåll

AlphaElectric

Fördelarna med att elektrifiera er bilpark är många. Ni tar ett stort socialt ansvar för att minska era CO2-utsläpp och kan sänka era kostnader.

Hur AlphaElectric går till

Beroende på om elektrifieringen innebär helt eldrivna bilar, ladd-hybrider eller en kombination, minskar era bränslekostnader avsevärt. Man kör 5 gånger så långt för samma kostnad gentemot en traditionell bil. Dessutom är 95% av alla resor i genomsnitt under 40km.
Med AlphaElectric gör vi en analys av er befintliga bilpark. Vi installerar gps’er i era bilar och mäter sedan körmönstret under 4-6 veckor. Vi mäter bland annat hur långa resorna är, hur många resor ni kör, och hur infrastrukturen för laddstationer ser ut där bilarna rör sig. Utifrån analysen tar vi sedan fram ett förslag på potentiella bilar, och möjligheterna till att utöka antalet laddstationer för en ännu större elektrifieringspotential.

Elektrifiering i 4 steg

  1. Fleet Analys – Vi analyserar ert körmönster
  2. Fordonsval – Vi ger er förslag på potentiella bilar
  3. Laddningslösningar – Vi analyserar hur infrastrukturen för laddstationer ser ut, och möjligheter för utökning av laddare
  4. Mobilitetstjänster – Vi ger förslag på tilläggstjänster som passar er, som till exempel ersättningsbil vid längre resor där räckvidden är för kort med elbilen, färdiga laddlösningar för både hem och på arbetsplatsen, eller extra försäkring om förutsättningarna ändras och elbilen eller laddhybriden inte längre passar in.

Vill ni veta mer om AlphaElectric?

Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur ni kan elektrifiera er bilpark!

Jag medger härmed att Alphabet kommer att samla in och lagra mina kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer, för att kontakta mig om Alphabets erbjudna mobilitetstjänster. Mina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål eller kommer att delas med tredje part, såvida inte mina uttryckligen godkänts. Mina uppgifter kommer att behållas så länge som det krävs för att uppfylla min kontaktförfrågan. Vänligen kolla vårt Privacy Policy för mer information om Alphabets databehandling.