Legal disclaimer

Juridisk meddelelse og brug af websiden

Juridisk ansvarsfraskrivelse/datapolitik
Alphabet A/S er glade for din interesse i virksomhedens produkter og for, at du besøger denne webside.

Tjenestens kvalitet
Juridisk meddelelse og brug af websiden

Hvis du har klager, kan du kontakte os hos Alphabet på den ovenfor viste adresse.

Websidens betingelser: læs grundigt
Nedenstående betingelser gælder din brug af dette websted. Ved at tilgå websiden accepterer du at være bundet deraf. Hvis du ikke accepterer nærværende betingelser, bedes du undlade at bruge denne webside.
Alphabet kan ændre disse betingelser når som helst uden varsel ved at opdatere de på websiden viste betingelser. Det er dit ansvar at gennemgå websidens vilkår, hver gang du tilgår websiden for at sikre, at du er bevidst om vores seneste vilkår og betingelser. Din brug af denne webside, efter der er blevet foretaget en ændring, betyder din accept af de reviderede vilkår.

Produkter og tjenester
Oplysninger om produkter og tjenester på denne webside er ikke og skal ikke tolkes som værende et tilbud om at sælge eller levere sådanne produkter eller tjenester, og sælgeren eller leverandøren kan altid acceptere eller afvise dit tilbud efter eget skøn.
Alle produkter og tjenester på denne webside er med forbehold for deres tilgængelighed og kan tilbagetrækkes uden varsel. Alle produkter og tjenester og alle priser kan ændres uden varsel.
Alle finansierings- og ansættelsesfaciliteter er under forbehold af status og er tilgængelige for virksomheder og personer i alderen 18 eller derover i Danmark. Garantier og skadesløsholdelse kan være påkrævede.

Vilkår og betingelser for individuelle produkter og tjenester
Betingelserne for denne webside skal læses sammen med de særskilte vilkår og betingelser for salg og levering af de individuelle produkter og tjenester, som der henvises til på denne webside. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser og vilkårene og betingelserne for det specifikke produkt eller den specifikke tjeneste, har sidstnævnte forrang.

Oplysninger om produkter og tjenester
Mens vi har gjort alt for at sikre, at oplysningerne på denne webside er opdaterede og korrekte, kan hverken Alphabet eller en af Alphabets tredjepartsleverandører påtage sig ansvaret for din tillid til oplysninger på denne webside.
Undersøg altid modellens tilgængelighed hos Alphabet og nøjagtige oplysninger om køretøjsmodellens funktioner, specifikationer og udstyr og - for brugte køretøjer - den aktuelle kilometerstand, inden et køretøj bestilles.
Undersøg altid vilkårene, som gælder for levering af et produkt eller en tjeneste, inden du indgår en forpligtelse. Kopier af Alphabets finansieringsaftaler for køretøjer er tilgængelige hos Alphabet. Detaljerede vilkår for produkter og tjenester er tilgængelige på forespørgsel.
Du bør altid søge egen finansiel rådgivning vedrørende beskatnings- og regnskabsforhold, som der refereres til på denne webside.

Alphabet tilbyder ingen form for juridisk og/eller skattemæssig rådgivning. Kunden henvises til at indhente professionel rådgivning ift. alle juridiske og skattemæssige spørgsmål. Alphabet fraskriver sig et hvert ansvar overfor klienten og dennes virksomhed ift. skader opstået i forbindelse med juridiske eller skattemæssige oplysninger.

Adgang fra en lokation uden for Danmark
Medmindre andet er angivet, er specifikationerne for køretøjer og produkter på denne webside kun for det danske marked. Disse specifikationer (herunder hvad der er ekstraudstyr og hvad der er standardudstyr) kan variere på andre markeder. Nogle billeder af køretøjer kan dog være af modeller, der leveres til andre markeder, og som ikke afspejler specifikationerne i Danmark.
Medmindre andet er angivet, er finansiering, leasing og forsikring af produkter og tjenester på denne webside kun tilgængelige for personer med fast bopæl i Danmark.
De oplysninger og andre materialer, der er indeholdt på denne webside, er ikke nødvendigvis tilstrækkelige for loven i lande uden for Danmark. Hvis du vælger at tilgå denne webside fra en lokation uden for Danmark, er du ansvarlig for opnå viden om, i hvilket omfang lokale love er gældende og for overensstemmelse med lokale love. Alle viste telefonnumre og gebyrer gælder kun for opkald, der foretages fra Danmark.

Websidens tilgængelighed
Vi kan ikke love, at denne webside vil være uden forstyrrelser eller fejl, bugs eller vira, og vi er ikke ansvarlige, hvis for eksempel websiden på et tidspunkt er utilgængelig uanset grund eller for computervira eller systemstop. Adgang kan når som helst suspenderes uden forudgående varsel.

Copyrights

© Copyright BMW AG og/eller Alphabet International GmbH, München, Tyskland. Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, lydfiler, animationsfiler, videofiler og deres udformning på BMW AG's og/eller Alphabet International GmbH's webside er alle ophavsretsbeskyttede og genstand for anden beskyttelse af immateriel ejendom. Disse genstande må ikke kopieres til kommerciel anvendelse eller uddeling, ej heller må disse genstande ændres eller slås op på andre sider. Nogle af BMW AG's og/eller Alphabet International GmbH's websider kan indeholde billeder, hvis copyright kan tilskrives tredjeparter.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på denne webside genstand for varemærkerettigheder tilhørende BMW AG, herunder mærker, modelnavne, logoer og emblemer.

Garantier, erstatningsansvar

Oplysninger på disse websider gives "i forhåndenværende stand" og uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder (men ikke begrænset til) underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til specifik brug eller udelukkelse af krænkelse af tredjepartsrettigheder. Mens de givne oplysninger menes at være korrekte, kan de indeholde fejl og unøjagtigheder. Alphabet International GmbH er under ingen omstændigheder erstatningspligtig over for nogen personer for dokumenterede erstatningskrav, indirekte skader eller følgeskader, der vedrører dette materiale, medmindre dette skyldes grov forsømmelighed eller forsætlig forsømmelse. Alphabet International GmbH er ikke ansvarlig for indholdet af websider, der opretholdes af tredjeparter og fraskriver sig derfor ansvar for links fra denne webside til andre websider.

Licenser

BMW AG og/eller Alphabet International GmbH har søgt at opnå en innovativ og informativ webside. Du bedes dog have forståelse for, at BMW AG og/eller Alphabet International GmbH skal beskytte sin immaterielle ejendom, herunder patenter, varemærker og copyrights. Der gives derfor ingen licens til at bruge immateriel ejendom, der tilhører BMW AG og/eller virksomheder inden for Alphabet International GmbH eller tredjeparters immaterielle ejendom gennem denne webside.

Databeskyttelse

Når du anvender vores tjenester, kan du blive bedt om at dele personlige data og personlige oplysninger. Det er frivilligt at afgive disse oplysninger. Dine persondata vil blive lagret og behandlet i overensstemmelse med EU´s databeskyttelsesregler.

De data, der indsamles via Alphabet International GmbH's webside, anvendes alene til behandling og håndtering af dine henvendelser. Behandling og brug af dine persondata til markedsundersøgelser, reklame og rådgivning tillades alene i henhold til din godkendelse. Din samtykkerklæring til førnævnte formål kan omfatte godkendelse af videregivelse af dine data til koncernforbundne selskaber inden for BMW Group og andre tredjeparter som angivet i erklæringen. Derudover vil ingen data blive videregivet. Dit samtykke kan trækkes tilbage når som helst for fremtidig brug af dine data.

Alphabet kan ændre eller opdatere, når det er nødvendigt (Opdateret 24. Maj 2018)

Links til andre websider
Denne side kan indeholde (hypertekst) links til andre sider, som gør, at brugerne kan forlade denne side og gå direkte til den linkede side. Linkene gives for at hjælpe denne sides brugere, og det forhold, at vi viser et link, medfører ikke, at vi giver vores tilslutning til eller har godkendt den linkede side. Vi kontrollerer ikke linkede sider og er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige for deres indhold eller for andre links på sådanne sider, ej heller for en overførsel, der modtages fra en linket side.