FAQ

Vad händer efter leasingperiodens slut?

Vad som händer efter avtalets slut beror på vilket finansieringsalternativ företaget valt. Oavsett alternativ finns alltid möjligheten att förlänga avtalet om ni vill behålla bilen. Om ni vill byta bil eller avyttra den gäller följande:
Vid finansiell leasing ansvarar du som kund för restvärdet på bilen. Det innebär att ett eventuellt över- eller underskott skall regleras vid en försäljning. Alphabet Trading är en tjänst som hjälper er med försäljningen av fordon.
Vid operationell leasing ansvarar Alphabet för restvärdet och försäljning av bilen. Om den överenskomna körsträckan överstigits sker en avräkning.

Vad är skillnaden mellan finansiell- och operationell leasing?

Den största skillnaden mellan finansiell och operationell leasing är vem som garanterar restvärdet. Vid finansiell leasing är det kunden, medan det vid operationell leasing är leasinggivaren.
Operationell leasing innebär att leasinggivaren tar ett större ansvar för bilparken och det som rör den. Leasinggivaren garanterar servicekostnader och reparationskostnader inom vissa avtalade premisser. Som kund betalar du en månadsavgift där allt ingår och era bilkostnader blir således lätta att budgetera.
I operationell leasing hos Alphabet ingår dessutom en rad Fleet Management-tjänster, läs mer om det under Fleet Management.

Vad är förmånsvärde?

Om du ska använda din tjänstebil även efter arbetstid förmånsbeskattas du enligt schablon. Det är denna beskattning som kallas förmånsvärde. Vad förmånsvärdet är för just din tjänstebil eller andra märken och modeller kan du räkna ut på Skatteverkets hemsida.