Vidare till huvudinnehåll

 

Frågor och svar om trängselskatt

Räcker det med att föra logg enbart över det privata passagerna?

Vi rekommenderar att du initialt noterar information om alla dina avgiftsbelagda passager.

Kommer det finnas någon enklare lösning för att hantera redovisning och beskattning mellan mig och min arbetsgivare?

Alphabet arbetar med en förenklad modell där du som förare ska kunna ta del av de totala antalet passager och de totala skattebeloppet per månad ditt fordon belastats med, via Alphabets app ”AlphaGuide”. Där ska du också kunna rapportera antalet tjänstepassager utifrån dina körjournalsnoteringar, övriga passager anses då vara privat och ska därför beskattas, beskattningsvärdet kommer proportionerligt beräknas enligt Skatteverkets Förenklade Beräkningsmodell.

Det är väldigt sällan som att jag åker inom trängselskatt-zoner men när jag i framtiden gör det, hur kommer jag få information om att jag gjort det?

Vårt mål är att du i AlphaGuide ska kunna ta del av antalet passager och totalsumman trängselskatter som belastat ditt fordon per månad (Se svar Fråga 2). Dock kommer vi inte kunna tillhandahålla mer detaljerad information (se svar fråga 1), av den anledningen kommer de vara av stor vikt att du själv noterar alla dina passager i din körjournal fr.o.m 1/1- 2018.

Kan jag som förare ta del av detaljerade uppgifter (betalstation, klockslag, datum) om mina passager?

Nej, möjligheten att få detaljerade uppgifter från Transportstyrelsen om enskilda fordons passager är begränsade då de omfattas av sekretess.

Hur kommer jag som förare beskattas för mina privata trängselspassager och eventuella infrastrukturavgifter?

Det är upp till din arbetsgivare att bestämma vilken beskattningsmodell som kommer användas, de finns 3 alternativ som kan användas:

  • Förmånsbeskattning på hela skattebeloppet
  • Nettolöneavdrag på hela skattebeloppet och ersättning för tjänsteresor via reseräkning
  • Nettoelöneavdrag på proportionerligt beräknade andelen privata passager av skattebeloppet

Kommer jag behöva kunna redovisa underlag över vilka passager som varit i tjänsten respektive privat, ex för min arbetsgivare?

Ja, du behöver fr.o.m. 1 januari komplettera din körjournal med information om de avgiftsbelagda passager du passerat.