• strategisk rådgivning

    Strategisk rådgivning

Vi optimerar er bilpark

Att optimera vagnparken är ett fortlöpande arbete för att kontrollera och minimera kostnaderna kring att sköta en vagnpark.

Vår interna specialistkompetens, kombinerat med skräddarsydda system och kommersiella påverkan gör att vi kan optimera er bilpark. Grunden till vagnparksoptimering kommer från Alphabets nära affärsrelationer med våra klienter och förståelsen för vad som är de huvudsakliga utgifterna.

Nedan följer ett urval av detaljer som kommer att analyseras vid en totalgenomgång av er befintliga fordonsportfölj:

Anskaffningsmetoder
Bilpolicy
Kontraktshantering (ex. körsträcka, innehav, nyberäkningar med mera.)
Rutiner
Att ersätta och beställa fordon
Restvärdesberäkning
Service / Löpande kostnader
Beskattning

Omfattande konsultation anpassad till era behov. Vi genomför en helhetsanalys av de krav som ställs inom ert företag på Business Mobility och planerar inför framtida förändringar. Baserat på resultatet av rådgivningen skapar vi en strategisk, kundanpassad lösning som svarar mot era specifika behov och uppfyller externa regelverk och villkor.

Vi tar hänsyn till flera nyckelområden när vi effektiviserar er Business Mobility. Vi går igenom bilpolicyn och optimerar den så att den är tydlig, övergripande och i linje med företagets mål. Vi analyserar er TCO och TCM i syfte att minska kostnadern. Vi förespråkar hållbarhet genom att erbjuda bilar med låga koldioxidvärden och eMobility-lösningar. Vi bedömer och identifierar era risker samt förklarar hur vi på bästa sätt kan kontrollera och minimera dem.