• Sale and Leaseback

Helhetslösning från dag ett.

Sale and leaseback, eller s k stocklyft, innebär att Alphabet tar över finansiering och hantering av befintlig fordonsflotta från nuvarnade leasegivare. Fördelen är att du som kund får en helhetslösning från dag ett och undviker en lång tidsperiod med dubbla leverantörer samt svårighet att överblicka bilflottan.

Alphabet har möjlighet att ta över både finansiellt och operationellt finanansierade fordon och i samband med stocklyftet välja den finansieringsprodukt som är mest lämpad för dig som kund.

Med Alphabets konsultativa erfarenhet gör vi en bedömnig tillsammans med kund om ett stocklyft är en ekonomisk fördelaktig transaktion. Allt för att nå en så optimerad lösning som möjligt.