• tjänstebil förarbok

    Välkommen till Alphabets digitala förarbok

Parkeringsböter

Du står själv för eventuella parkeringsböter. Du är därmed skyldig att betala in parkeringsboten omgående. Ingen påminnelse skickas ut. Vid obetald och förfallen p-bot debiterar Alphabet ditt företag och lägger till en administrativ avgift.