• miljöbilar

    Miljöbilar

Vad är en miljöbil?

Skatteverket definierar vilka tjänstebilar som räknas som miljöbilar och vilka som är närmast jämförbara med miljöbilarna.

Miljöbilar är enkelt uttryckt bilar som släpper ut mindre koldioxid. För att uppmuntra företag att välja miljöbilar har Skatteverket förmånliga regler för miljöbilar. Miljöbil enligt den statliga miljöbilsdefinitionen får skattebefrielse under 5 år, i vissa fall kan även förmånsvärdet reduceras. Detta gäller följande bilar:

  • El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet och gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Miljöbilsdefinition 2013

Den nya miljöbilsgränsen blir beroende av bilens vikt.

Räkna så här:

Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli både minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95. Summan anger hur mycket just din bilmodell får släppa ut i blandad körning.

För bilar som drivs med biodrivmedel är formeln istället 150 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt - 1372). Om tillverkarens siffra ligger under detta så är din bil en miljöbil.

Här kan du söka efter aktuella miljöbilar

Supermiljöbilspremie

Storleken på premien varierar beroende på om den betalas ut till en fysisk eller juridisk person men även på bilens koldioxidutsläpp. En nyhet för de supermiljöbilar som ställs på från och med den 1 januari 2016 är att man skiljer mellan de rena elbilarna, som släpper ut noll gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, och de bilar, så kallade laddhybrider, som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.

- För en fysisk person (privatperson) är premien 40 000 kronor för en ren elbil och 20 000 kronor för en laddhybrid som klarar utsläppskravet på högst 50 gram koldioxid per kilometer blandad körning. Det gäller även för enskild firma, eftersom ett företag som drivs på detta sätt inte är någon juridisk person.

- För juridisk person (företag, offentlig sektor, föreningar etc.) gäller följande:

För en ren elbil är premien 35 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbar bil, dock högst 40 000 kronor.

För en laddhybrid är premien 17,5 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbar bil, dock högst 20 000 kronor.

Det innebär att supermiljöbilens nybilspris måste överstiga nybilspriset för närmast jämförbara bil för att någon premie ska betalas ut. Med nybilspris menas det pris som respektive bilmodell hade när den introducerades på den svenska marknaden.