• körjournalsrapportering

    Körjournalsrapportering

Glöm inte att fylla i din körjournal.

Körjournal - måste man?

De flesta förare vill nog slippa arbetet med att föra körjournal för sin tjänstebil. Men om du inte kan visa hur mycket du har kört i tjänsten riskerar du att förmånsbeskattas för all tid som bilen har använts. Och det vore väl onödigt?

Bilförmån eller tjänstebil?

Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som bilförmån eller tjänstebil. En bil som i någon form används för privat bruk och tillhandahålls av din arbetsgivare skall beskattas som en bilförmån. Används bilen ej för privat bruk är den att betrakta som en tjänstebil. Körjournal är det vanligaste sättet för en förare att visa att bilen inte använts för privata resor. Här kan du läsa mer om skatteregler.

Du som förare ansvarar för körjournalen.

Det är alltid föraren som ansvarar för att körjournalen är rätt ifylld. I lagen finns inget uttryckligt krav på körjournal, men utan en korrekt ifylld journal riskerar ditt företag upptaxering och skattetillägg och du riskerar att förmånsbeskattas. Mer information om körjournaler hittar du på Skatteverkets hemsida.