• Klimatkompensation

Alphabets klimatkompensationsprogram.

Hållbarhet är idag en prioritet för många företag. Som en nyckelaktör på den internationella marknaden för tjänstebilar tar Alphabet ansvar för miljön genom att utveckla effektiva sätt att minimera koldioxidutsläppen från tjänstebilar och förbättra företagens hållbarhet.

Alphabet har en holistisk hållbarhetsstrategi som är indelad i tre steg: undvika, reducera och kompensera. Kunder kan välja mellan lämpliga initiativ för var och en av dessa aspekter, exempelvis genom att integrera elbilar i sina bilparker med hjälp av Alphabets innovativa eMobilitetslösning AlphaElectric. I steg två vill vi främja minskade koldioxidutsläpp genom att informera om en miljövänlig bilpolitik och uppmuntra till kurser i Eco Driving.

Det tredje steget i vår hållbarhetsstrategi utgörs av klimatkompensation. Tack vare ett nytt internationellt samarbete med First Climate – en global ledare inom klimatkompensation och vattentjänster – kan Alphabets kunder få möjlighet att, på alla marknader, kompensera för sina utsläpp genom koldioxidcertifikat. Pengar från försäljningen av certifikat kommer att användas för att finansiera projekt för minskade koldioxidutsläpp och deltagande kunder kan välja vilket projekt de vill bland en mängd olika vatten-, vind- och solprojekt.

Till en kostnad av cirka 1 % av bränsleutgifterna erbjuder detta kompensationsprogram ett effektivt och problemfritt sätt för företagare att minska sina tjänstebilars koldioxidavtryck och på så sätt bidra till att skydda miljön och förbättra företagets hållbarhetsprofil.

Klicka här för att ladda ner en broschyr om Alphabets klimatprogram.

Kontakta Paul Ask för mer information

paul.ask [at] alphabet.com

Vill du veta mer om hur First Climate arbetar?