• internationell fleet

    Internationell Fleet

Ni vill öka företagets effektivitet. Vi omstrukturerar er Business Mobility på ett internationellt plan.

Företag som har en internationell bilpark ställs inför en stor komplexitet på grund av lokal marknadsdynamik, såsom olika nationella skatteregler och varierande finansieringsmöjligheter.

Alphabet Internationals avdelning för försäljning och Key Account Management har kunskapen och skickligheten att optimera dina internationella mobilitetslösningar. Våra experter strukturerar upp leverantörer och interna processer vilket förbättrar transparensen och effektiviteten.

Vi ger er råd och stöttar i alla stadier: från implementering och koordinering till kostnadskontroll och optimering av processer. För detta ändamål arbetar vi tätt med våra lokala kontor och era lokala dotterbolag. På så sätt säkerställer vi att er företagskultur och era värden reflekteras i de beslut som tas.

  • Tydlighet: Alphabet Online Reporting Services och skräddarsydd rapportering
  • Effektiva och slimmade processer: Online bilkonfigurator
  • Tongivande: med vår produkt AlphaDrive och med en hållbar vagnparkshantering säkerställer vi att er bilflotta är både miljö- och kostnadseffektiv.