• tjänstebil förarbok

    Välkommen till Alphabets digitala förarbok

Försäkring

Vid allvarlig olycka och/eller personskador, ring 112.

Vi vill informera dig som har försäkringsavtal via Alphabet att Länsförsäkringar är samarbetspartner avseende din bilförsäkring.

Kontaktuppgifter till Länsförsäkringar:
Du når Länsförsäkringar via brev, e-post eller telefon för att göra din skadeanmälan.

Telefon: 0771-666 400. Öppet måndag till fredag 8–17, onsdagar 09-17. Du får snabbt hjälp av skadereglerare. Efter kontorstid, kontakta Länsförsäkringars skadejour, 020-59 00 00.
E-post: alphabet@lfz.se
Brev: Länsförsäkringar Sak, Box 300, 831 24 Östersund

OBS! Försök, om möjligt, att fylla i skadeanmälan direkt på plats vid skadetillfället och var så noggrann som möjligt. Har ni några frågor kring försäkringsavtalet hittar du dem överskådligt här, där du oxå anmäler skada. Vid övriga frågor gällande försäkring svarar vi på dessa via Alphabet Fleetsupport på telefon 08-585 360 70 alternativt fleetsupport@alphabet.com

OBS: Kontakta alltid Alphabet vid skada.

Behöver du fler skadeblanketter, beställ på: fleetsupport@alphabet.com

Bra att tänka på vid olycksplats

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Larma

Larma SOS på telefonnummer 112. Alla samtal inleds med frasen ”SOS 112 –vad har inträffat?” SOS-operatören kommer vid en trafikolycka även att fråga dig:

Var behövs hjälpen? Var har olyckan inträffat? Var befinner du dig? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka eller annat landmärke. Vem är du som ringer? Vilket telefonnummer ringer du ifrån? Hur många är skadade? Sitter någon fastklämd? Typ av inblandade fordon? Om det är en lastbil – finns det en orange ”Farligt gods skylt"? Har något utsläpp/läckage skett? Om olyckan har inträffat på motorväg i vilken körbana?(”I riktning mot…”).

Rädda

Om någon skadad befinner sig i livsfarligt, läge, t ex brand eller mitt i trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar.

Tillbaka till förarbok