• Försäkring

Försäkra dig om att du har en bra försäkring.

Din bil är försäkrad hos Trygg Hansa. Vid kontakt med dem anger du ditt registreringsnummer. Det är alltid Trygg Hansa du kontaktar i frågor rörande försäkring eller vid skada. Om någon annan har skadat din bil behöver du göra en polisanmälan. Förvara alltid minst en skadeanmälan i din bil. Försök, om möjligt, att alltid fylla i skadeanmälan på plats direkt vid skadetillfället och var så noggrann som möjligt.

Skadeanmälan görs på något av följande sätt:

Telefon till Trygg-Hansa: 0752-431 990. (måndag till fredag 8–17).

Online: trygghansa.se/alphabet

App: Trygga Bilen (finns tillgänglig för Android och iOS)