• tjänstebil förarbok

    Välkommen till Alphabets digitala förarbok

Alphabets förarbok - hjälper dig på vägen.

Som förare hos Alphabet har du alltid tillgång till vår digitala förarbok, som ger dig svar på de mest vanligt förekommande frågeställningarna. Exempelvis om handhavandet av din tjänstebil, viktiga telefonnummer, vad du gör vid en eventuell skada med mera.

Ladda ner AlphaGuide för att ha förarinformationen nära till hands. Dessutom kan du rapportera din körjournal i appen - enkelt och bekvämt. Ägna gärna denna information några minuter så att du hittar och vet vilken information som finns när du väl behöver den. Vi har försökt att göra den så enkel och tydlig som möjligt.

Använd länkarna till höger för att ta del av informationen för repektive kategori.

Hälsningar
Team Alphabet