• Elektrifiera din bilpark i fyra steg

I trygga händer.

Med minimal insats från er sida hjälper vår AlphaElectric-expert er att integrera elbilar i er bilpark i fyra enkla steg:

1. Fleet Analys

En analys av den nuvarande bilflottan och dess körmönster/profil. En GPS installeras enkelt i bilen som under en längre period, mellan 4-6 veckor, registrerar bilens körmönster. Den mäter bland annat längden på resorna, antal resor, tiden mellan stoppen. Denna registrerar även hur infrastrukturen för laddstationer ser ut där bilarna rör sig.

2. Fordonsval

I steg två tas potentiella bilar fram utifrån resultatet av analysen. Analyser talar om hur elbilar eller el-hybrider passar in i bilparken. Även bilar med minsta möjliga miljöpåverkan föreslås.

3. Laddningslösningar

En kartläggning av laddstationer görs. I steg tre ser vi över hur infrastrukturen ser ut för laddmöjligheter i de områden som bilarna rör sig, samt ser över möjligheter för utökning av laddare för att möjliggöra en större elektrifieringspotential av bilflottan.

4. Mobilitetstjänster

Vilka tilläggstjänster är kunden i behov av. Vi har en rad tilläggstjänster att erbjuda för att du ska känna dig trygg i att välja en elbil eller hybridbil. Exempel på detta är ersättningsbil vid längre resor där räckvidden är för kort med elbilen, färdiga laddlösningar för både hem och på arbetsplatsen eller en extra försäkring om förutsättningarna ändras och elbilen eller laddhybriden inte längre passar in.

EPA - Analys av elektrifieringspotentialen

Ett unikt, lättanvänt verktyg (EPA), spelar en viktig roll i vår konsultation. Den beräknar mycket exakt fördelarna med eMobilitet och hjälper till att optimera din bilpark utifrån potentialen och behoven.

1. En GPS-sändare följer bilarna i parken under en period för att samla in kördata.
2. Utvärdera de insamlade uppgifterna för att avgöra din nuvarande förbrukning och CO2-utsläpp.
3. Presentera lämpliga fordon för optimering av elektrifieringspotential och konsultera.

AlphaElectric

Eletrifiera din bilpark med hjälp av några få enkla steg.