• Drivmedel

Olika drivmedels påverkan på miljön.

Bensin är det vanligaste drivmedlet för personbilar i Sverige och den bensin som säljs i Sverige blandas med fem procent etanol. Varje sådan liter som förbränns ger upphov till 2,24 kilo fossil koldioxid.

En dieselbil förbrukar ungefär 20 procent mindre bränsle jämfört med en motsvarande bensindriven bil. Många av drivmedelskedjorna säljer dessutom diesel med en högre andel icke-fossil diesel.

Allt fler bilar kan köras på förnybara bränslen. I Sverige säljs främst bilar som kan köras på etanol (E85) och biogas.
Man kan se på nybilsförsäljningen 2010 och 2011 att efterfrågan på etanolbilar har minskat kraftigt, medan försäljningen av gasbilar ökar. Dessutom finns det numera flera bilmodeller med laddhybridteknik och några få rena elbilar.

Oavsett vilket av de förnybara bränslena man väljer så minskar utsläppet av koldioxid per körd kilometer betydligt.