• tjänstebil förarbok

    Välkommen till Alphabets digitala förarbok

Besiktning

När det är dags för besiktning av din bil, kommer Alphabet i god tid att skicka en
voucher, som du tar med till besiktningen. Du tar själv kontakt med valfri kontroll-
besiktning för att boka en tid när du mottagit din besiktningsvoucher.

Tillbaka till förarbok