• beräkna förmånsvärde

    Beräkna förmånsvärde

Beräkning av förmånsvärde och regler för tjänstebilar.

En tjänstebil, även kallad förmånsbil om du kör den privat samt i tjänsten, innebär att du slipper oroa dig för underhållskostnad såväl som värdeminskning. Att köra privat med en tjänstebil är en löneförmån som innebär att föraren betalar inkomstskatt för förmånen att disponera bilen. Förmånen beskattas enligt schablon. Kör du mer än 3 000 mil per kalenderår i tjänsten kan du får reducerat förmånsvärde med 25 %. Om det är förmånligt att ha tjänstebil avgörs av hur länge du planerar att ha bilen, vad den kostar samt hur mycket du kommer att använda bilen privat och i tjänsten.

Beräkna förmånsvärdet

Förmånsvärdet på en bil grundas på:

9 % av nybilspriset (inklusive extrautrustning) enligt Skatteverkets nybilsprislista
31,7 % av prisbasbeloppet (för 2015: 44 500 kr)
75 % av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset (för 2015: 2,09 %)

Du räknar såhär
Om nybilspriset är 300 000 kr blir förmånsvärdet per månad:
(0,317*44500)+(0,09*300000)+(0,75*(0,0209*300000))= 47 345 kr/ år = 3 945 kr/mån

För bilar med ett förmånsgrundande pris överstigande 7,5 prisbasbelopp (333 000 kr) adderas en prisdel som motsvarar 20 % av den delen av totalpriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Om nybilspriset är 350 000 kr räknar du såhär
(0,317*44500)+(0,09*350000)+(0,75*(0,0209*350000))+(0,20*(350000-333000))= 54 461 kr/ år = 4 538 kr/mån

Skatteverket har en bilförmånsberäkning på sin hemsida som gör allt det här åt dig.