• Återlämning av fordon

Återlämning av leasingbil.

Som brukare av fordonet är det din skyldighet att under hela leasingperioden handha och sköta fordonet enligtföreskrivna riktlinjer. Detta innebär att du bland annat är skyldig att se till att fordonet servas enligt tillverkarens rekommendationer eller enligt bilens serviceindikator. Inträffar en skada skall denna åtgärdas och repareras så snart det är möjligt ? oavsett om skadan täcks av försäkring eller inte. Skador som inte är åtgärdade vid återlämning av

fordonet kommer att debiteras leasingkunden motsvarande den kostnad som krävs för iordningställande.

Vid återlämnandet skall bilen vara rengjord invändigt samt utvändigt. Samtliga dokument inklusive eventuella lösa tillbehör som tillhör fordonet skall finnas med. Saknad utrustning debiteras leasingkunden.

Har du tillgång till Alphabet Online kan du logga in och anmäla din återlämning och även skriva ut en återlämningskvittens som du tar med till leverantören där du lämnar din gamla bil.

Du kan även kontakta vår kundtjänst för att beställa vår återlämningsguide!

Tel +46 (0)8 585 360 70
kundtjanst@alphabet.com