Välkommen på ett halvdagsevent med hållbarhet i fokus!

posted on April 20, 2015

AlphaElectric är vårt senaste tillskott i produktportföljen. I grunden är det en analystjänst som tar ett helhetsgrepp om bilparken. Vi förser företag med underlag för att enkelt integrera el- och plug-in bilar i fordonsflottan med syftet att minska koldioxidutsläppen till samma eller lägre total cost of ownership. I AlphaElectric ingår anpassad laddningsstruktur och andra smarta kringtjänster. Läs mer om AlphaElectric här.

Alphabets starka tillväxt är ett resultat av bland annat vår nära relation med kunderna - och dess förare - vilka hjälper oss att ständigt utveckla nya mobilitetslösningar. Idag har Alphabet den mest flexibla och innovativa produktportföljen på marknaden och vi ser med spänning fram emot ett utmanande och hållbart 2015!​

Välkommen på ett halvdagsevent med hållbarhet i fokus! Anmäl intresse här.

Post a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Displayed next to your comments. *
Not displayed publicly. *
If you have a website, link to it here.
Close all comments
View all comments