Bioteria lever som de lär – byter ut hela bilparken till rena elbilar

posted on April 06, 2016

Miljöteknikföretaget Bioteria genomför nu ett fullständigt skifte av hela företagets personbilspark från fossildrivna bilar till renodlade elbilar. Därtill erbjuds företagets samtliga anställda möjligheten att få en elbil subventionerad av företaget. Allt sker helt i enlighet med Bioterias verkan för och vision om en grönare framtid.

Att köra elbilar går helt i linje med företagets profil och värderingar. Finns tekniken ska företaget vara med och använda den, resonerar företagets vd Niklas Axelsson:

– Vi vill verka aktivt för ett hållbart samhälle genom att minska koldioxidutsläppen, kemikalieanvändningen och förbrukningen av fossila bränslen. Strävan efter det hållbara samhället ska genomsyra allt vi gör och alla våra val. Nu vill vi visa detta i handling, eftersom goda intentioner inte är nog.

Valet av elbil föll på BMW i3, ett fordon helt i linje med företagets egna visioner; utsläppsfri och tillverkad med största möjliga hänsyn till miljön, i varje enskilt led. I ett första skede levereras 17 elbilar varav 14 tjänstebilar och 3 personalbilar. Förhoppningen är att antalet subventionerade personalbilar ska bli fler på sikt, i takt med att det blir aktuellt för de anställda att byta privatbil.

Att gå från traditionella bilar till elbilar kommer att kräva en del beteendeförändringar. Men det som till en början kan tänkas upplevas som besvärligt tror Niklas Axelsson på sikt kommer att övergå till ett utökat lugn. Där körupplevelsen och de naturliga pauserna kommer att bidra till en mer harmonisk vardag.

– Den absolut största förväntningen med konverteringen till elbilar är att vi som kommer att köra de här bilarna ska känna oss stolta. Att vi går från vision till handling och lever som vi lär, på riktigt. Därutöver tillkommer bonusen i form av körupplevelsen; att köra elbil är som att segla, jämfört med att åka motorbåt. Och så blir du en modernare människa på köpet, tillägger Niklas Axelsson.

Billeasingföretaget Alphabet Fleet Services har agerat samarbetspartner under övergången och bidragit med analys av förarnas körmönster och en finansieringslösning i form av operationell leasing som ger ett garanterat restvärde. Utöver det står Alphabet även för laddboxar, laddningsinfrastruktur och kunskap kring regelverk. Allt ryms inom tjänsten AlphaElectric, ett omfattande support- och administrationserbjudande för implementering av miljöbilar i företags bilflottor.

Även om omställningen sker till bibehållen totalkostnad har Bioterias fokus inte varit på kronor och ören, utan hur företaget kan bidra till ett hållbart samhälle. Enligt beräkningar kommer de att minska CO2-utsläppen med över 90 procent.

– Det finns en outnyttjad potential hos många svenska företags bilflottor där implementeringen av elbilar inte bara kan bidra till miljön utan även till minskade kostnader. Den här affären påvisar att fler företag kan fullfölja sina visioner och mål utan att det leder till högre totalkostnader, samtidigt som det bidrar till nöjda och stolta medarbetare, säger Paul Ask, Sverigechef på Alphabet.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul Ask, Sverigechef Alphabet Sverige, telefon 08- 585 360 04, paul.ask@bmwfs.com

Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies AB, telefon 070-781 04 54, niklas.axelsson@bioteria.se

Om Alphabet Fleet Services
Alphabet är en internationellt framstående och märkesoberoende leverantör av billeasing och är en del av BMW Group. Alphabet hjälper verksamheter inom både privat- och offentlig sektor med allt inom tjänstebilar och erbjuder såväl finansiell som operationell leasing. Företaget finns representerat i 18 länder och hanterar i dagsläget över 600 000 fordon i Europa. Alphabet introducerades på den svenska marknaden 2004. Som en del av Alphabets produktportfölj erbjuds AlphaElectric – ett komplett tjänsteerbjudande som med en analys i fyra steg hjälper företag att välja rätt miljöfordon utifrån körmönster, med syfte att minska miljöpåverkan. För mer information om Alphabet Sverige, besök Alphabet Sverige, läs vår blogg eller följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter.

Om Bioteria
Bioteria är ett miljöteknikföretag som utvecklar biotekniska systemlösningar för avloppsvattenbehandling, avfallsteknik och storköksventilation. Företaget agerar mot fett i samhället genom bioteknik och hjälper bland annat kommuner med driftsbekymmer för att spara energi, ekonomi och miljö. Företaget omsätter ca 50 miljoner och har i dagsläget 28 anställda. För mer information, besök: www.bioteria.com

Post a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Displayed next to your comments. *
Not displayed publicly. *
If you have a website, link to it here.
Close all comments
View all comments