Wyniki działalności

Alphabet Polska już od pierwszego roku swojej działalności wykazuje wyższą dynamikę wzrostu niż rynek!

W 2004 roku, wzrost w porównaniu z poprzednim okresem wyniósł 44%, podczas gdy dynamika rynku kształtowała się na poziomie niecałych 14%.


2005 rok zakończyliśmy z wynikiem ponad 3000 pojazdów w zarządzanej flocie.


Na koniec 2006 roku, ilość ta wzrosła do ponad 3 800 samochodów, a w 2007 do ponad 5 000 samochodów.


Rok 2008 był rokiem kolejnych wzrostów - ilość samochodów na koniec grudnia wyniosła aż 7 096.


W 2009 roku, Alphabet Polska, podobnie jak inne firmy zajmujące się wynajmem długoterminowym, odczuła skutki spowolnienia gospodarczego. Pomimo tego, zakończyliśmy rok wzrostem oraz 8190 samochodami w portfelu.


2010 był bardzo udanym rokiem dla rynku flotowego. Flota Alphabet Polska na koniec roku wynosiła 9353. Warto jednak zaznaczyć, że wiele samochodów po zakończeniu kontraktu zostało sprzedanych.


W 2011 pomimo trudnej sytuacji na rynku utrzymaliśmy dwuprocentowe tempo wzrostu, kończąc rok z wynikiem 10 206 pojazdów w swojej flocie.


Kolejny rok okazał się bardzo wymagający dla całej branży wynajmu długoterminowego, co było widoczne w jej wynikach. Jednak dla Alphabet Polska rok 2012 zakończył się wzrostem wyższym niż tempo wzrostu całego rynku – w stosunku 11% vs. 9%.


W 2013 r. Alphabet liczba nowych aut w portfolio firmy była o połowę większa niż rok wcześniej, co oznacza wielokrotne przekroczenie tempa przyrostu nowych pojazdów względem średniej rynkowej.


Udział Alphabet w polskim rynku Car Fleet Management w 2014 r. sięgnął blisko 9 proc. a liczba pojazdów firmy wyniosła przeszło 12 tys. samochodów jeżdżących we flotach.


Rok 2015 Alphabet zakończył z 10 proc. udziałem w rynku Car Fleet Management w Polsce.


Po trzecim kwartale 2016 r. liczba pojazdów w portfolio Alphabet wyniosła ponad 13 tys.

Zasady współpracy

Sprawdź, na jakich zasadach współpracujemy z Klientami.

Zarząd

Dowiedz się, kto kieruje firmą Alphabet Polska.

Historia

Poznaj najważniejsze wydarzenia z historii firmy Alphabet Polska.