Wynajem długoterminowy

Decydując się na długoterminowy wynajem pojazdów, mają Państwo możliwość wyboru między pełnym wynajmem (Full Service Leasing), leasingiem z serwisem oraz zarządzaniem flotę. Poniżej przedstawiamy na czym polegają te rozwiązania.

Pełny wynajem długoterminowy - skrót: FSL (ang. Full Service Leasing)

Podstawowe warunki:

 • finansowanie floty Klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy,
 • ryzyko wartości rezydualnej(końcowej) jest po stronie Finansującego,
 • czas trwania umowy: w przypadku umowy leasingu operacyjnego minimum 24 miesiące, w przypadku umowy najmu minimum 6 miesięcy
 • umowa musi obejmować przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Leasing z elementami serwisu - LS (Leasing & Service)

Podstawowe warunki:

 • finansowanie floty Klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego,
 • ryzyko wartości rezydualnej(końcowej) po stronie Korzystającego,
 • czas trwania umowy: w przypadku umowy leasingu operacyjnego minimum 24 miesiące, w przypadku umowy leasingu umowy najmu minimum 6 miesięcy,
 • umowa musi obejmować przynajmniej dwie usługi pozafinansowe, bez wymogu serwisu mechanicznego.

Zarządzanie flotą pojazdów - FM (Fleet Management)

Podstawowe warunki:

 • brak finansowania floty Klienta przez firmę zarządzającą flotą. Usługa zarządzania flotą dotyczy pojazdów będących własnością Klienta,
 • umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy,
 • dowolna liczba usług pozafinansowych.

Usługi pozafinansowe w wynajmie długoterminowym aut

Większość Klientów firm oferujących usługi flotowe użytkuje pojazdy, korzystając z kompleksowego pakietu usług. Obejmuje on, obok finansowania, również serwisowanie oraz zarządzanie flotą samochodów w każdym zakresie - operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

Do głównych usług pozafinansowych należą:

 • ubezpieczenie,
 • likwidacja szkód,
 • serwisowanie,
 • wymiana i serwis opon,
 • assistance i samochody zastępcze,
 • obsługa kart paliwowych,
 • door-to-door,
 • raportowanie.